Литературные связи Константина Бальмонта и Винцаса Креве-Мицкявичюса

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Литературные связи Константина Бальмонта и Винцаса Креве-Мицкявичюса
Alternative Title:
Literary Links between Konstantin Balmont and Vincas Krėvė-Mickevičius
In the Journal:
Keywords:
LT
Vincas Krėvė; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTKonstantino Balmonto ir Vinco Krėvės ryšiai beveik netyrinėti, nors medžiagos tam yra nemažai: jau skelbti ir dar nežinomi laiškai, Krėvei dedikuoti Balmonto eilėraščiai bei jo vertimai iš Šarūno, dokumentuose užfiksuotos Krėvės kaip Humanitarinių mokslų fakulteto dekano pastangos pasikviesti Balmontą skaityti paskaitų į Kauną. Rusų poetas iš Krėvės raštų mokėsi lietuvių kalbos, dedikavo jam savo eiles. Balmontas ne tik mėgino versti Krėvės kūrybą, bet ir jo kūrinių motyvais rašė originalius eilėraščius. Abu kūrėjus siejo ne vien išskirtinis dėmesys lietuvių tautosakai, bet ir laisvamanybė, beveik nežinomas tarpukario masoniškasis procesas. Sąsajos su masonų organizacijomis ne tik geriau atskleidžia tokių skirtingų rašytojų bendradarbiavimo pagrindą, bet ir iš dalies paaiškina, kodėl vadinamojoje Vilniaus byloje Balmontas pasitelkė kultūrinę propagandą.Reikšminiai žodžiai: Constantaine Balmont; Vincas Krėvė-Mickevičius.

ENThe links between Konstantin Balmont and Vincas Krėvė have been almost unexplored, though there is quite some material for analysis: the published and still unknown letters, Balmonts poems dedicated for Krėvė as well as his translation from Šarūnas. Krėvė’s as the dean’s of the Faculty of Humanities attempts to invite Balmont to give lectures in Kaunas are recorded in the documents. Russian poet had been learning Lithuanian from Krėvė’s works, dedicated his poems to Krėvė. Balmont not only tried to translate Krėvė’s oeuvre but wrote original poems according to the motives of his writing. Extraordinary attention to the Lithuanian folklore as well as libertine thinking (which was a new Masonic process of interwar period) united both writers. Links with the Masonic organisations not only help to reveal the grounds of cooperation of these two different writers but also partially explain why Balmont employed cultural propaganda in so-called Vilnius case.

ISSN:
1822-4458
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8623
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 11
Export: