Pedagogo vaidmuo Europos Sąjungoje: kalbos ir kultūros sąveika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo vaidmuo Europos Sąjungoje: kalbos ir kultūros sąveika
Alternative Title:
Teacher's role in the European Union: interaction between language and culture
Keywords:
LT
Globalizacija; Kalbiniai procesai; Kultūra; Kultūros perdavimas; Pedagogo vaidmuo; Sociokultūrinės vertybės; Sociolutūrinės vertybės; Tarpkultūrinė aplinka; Verbalinė ir neverbalinė komunikacija.
EN
, socio-cultural values; Cultural transfer; Cultural transmission; Culture; Globalization; Intercultural environment; Language processes; Linguistic processes; Role of pedagogue; Socio-cultural values; The role of the educator; Verbal and non-verbal communication.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniame pasaulyje vyksta intensyvūs socialiniai, ekonominiai, kultūriniai, kalbiniai procesai, kuriuos lemia globalizacija, spartus informacijos plitimas bei žinių kitimas, nuolatiniai pokyčiai technologijų srityse. Kadangi inovacijos vyksta kiekvienoje gyvenimo srityje, neišvengiamai susiduriama su Europos kalbų kitimo, jų dėstymo bei kitų kultūrų įtakos kalbiniam ugdymui problemomis. Besikeičiančioje visuomenėje iš esmės pakito požiūris į pedagogo vaidmenį kalbos ir kultūros sąveikos kontekste. Pedagogas tampa svarbia grandimi, perteikiant ne tik savos tautos vertybes, pasaulėžiūrą, kultūrą, bet ir integruojant kitų Europos tautų kultūrą į kalbinio ugdymo procesą. Tad kintantis mokytojo vaidmuo ir besikeičiantys Europos Sąjungos švietimo srities reikalavimai neišvengiamai sąlygoja pedagogo kompetencijų vystymą kalbos ir kultūros sąveikos kryptimi. [Iš leidinio]

ENLanguage learning and teaching today takes place in a wide variety of contexts; however, one of the most important spheres is the interaction between language and culture. This context is closely related with the cultural content of the language teacher’s competence development and selection of teaching materials. The interaction between language and culture has been conditioned by significant social, political, economical, cultural and linguistic processes that take place in Europe nowadays. The paradigm of language teacher competence development encompasses the understanding of the constant change. A language teacher becomes an important link between different cultures in the process of conveying national values, outlook and culture and becomes responsible for integrating them into other national cultures and linguistic processes of other nations. [From the publication]

ISBN:
9955250402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86134
Updated:
2021-02-02 19:05:27
Metrics:
Views: 14
Export: