M. Montessori sistemos realizavimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Montessori sistemos realizavimas Lietuvoje
Alternative Title:
Realization of the M. Montessori system in Lithuania
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 60, p. 122-125
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama M. Montessori sistemos realizavimo Lietuvos ikimokyklinėse įstaigose panorama per pastarąjį dešimtmetį (1990-2000 m.). Buvo kelti šie uždaviniai: 1) išaiškinti, kuriuose Lietuvos ikimokyklinėse įstaigose dirbama pagal M. Montessori sistemą; 2) surinkti duomenis apie Lietuvos pedagogių išsilavinimą ir jų Montesori programą atitinkantį pasirengimą; 3) nustatyti M. Montessori sistemos realizavimo problemas Lietuvos ikimokyklinėse įstaigose. Tyrimas atliktas 2000 m. -54 pedagogai iš įvairių Lietuvos miestų atsakė į autorės sudarytos anketos klausimus. Montessori koncepcijos realizavimui Lietuvoje sukurtas įvertinimo modelis. Pagrindiniai kriterijai: vaikų amžius, komplektuojant montesorines grupes, aplinkos sudėtinės dalys, darbo su vaikais Montesori programa pagal valandų skaičius per dieną ir sistemos modifikavimo samprata. Atliekant tyrimą, naudotasi Vilniaus Montessori metodo centre sukaupta archyvine medžiaga. Straipsnio autorė M. Montessori sistemą traktuoja ne kaip didaktinį metodą, o kaip koncepciją, kuri remiasi bendraisiais žmogaus raidos dėsniais, laikotarpiais, kada vaikai jautriausi, bei dvasine plėtra. Išvadose konstatuojama , kad Lietuvoje M. Montessori sistema įgyvendinta nepilnai: montesorinių grupių auklėtojos nepakankamai supranta paruoštos aplinkos reikšmę vaiko savikūrai, per mažai skirdamos dėmesio dvasinei aplinkos sampratai. Apibendrinant tyrimo rezultatus pažymima, kad kiekybiškai ši sistema yra realizuota Lietuvoje, tačiau kokybiniu požiūriu M. Montessori sistema dar kūrybiškai tobulinama.Reikšminiai žodžiai: Laisvasis ugdymas; Netradicinio ugdymo koncepcija; Ikimokyklinio ugdymo kryptys; M. Montessori filosofija.

ENThe purpose of this work is to convey M.Montessori's concept philosophically and diclose a panorama of the realization of the system. 54 teacher from Lithuanian M.Montessori groups participated in the research. To determine the realization of this system the biographical particulars were used; to determine the system as academic studies the data of evaluation pattern were used. Determining the data of pedagogical experience of teachers, working in the M.Montessori groups, and their education degrees a statement could be made that the teachers having more than 15 years of experience make 46%; and 61% of the teachers have university degrees. The data of evaluation of the M.Montessori system let a conclusion to be made that the teachers of the M.Montessori groups do not realize a meaninig of the M.Montessori environment. Daily time shows that the system is not unified and there could be ways for modification and variation. The results of the research let affirm that the M.Montessori system is quantitatively realized in Lithuania, and a qualitative realization of his system is the object of studies and creative search yet. The results of the research partly proved the hypothesis that the M.Montessori system is realized in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8609
Updated:
2018-12-17 10:59:22
Metrics:
Views: 77    Downloads: 37
Export: