Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas
Alternative Title:
Monitoring of immovable cultural heritage implementing 3D and artificial intelligence technologies
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2019, t. 20, p. 151-166
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTKultūros paveldo apsauga yra vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių. Tačiau kultūros paveldo išsaugojimo organizacijos neturi pakankamai žmogiškųjų, technologinių ir finansinių išteklių, kurie yra gyvybiškai svarbūs norint sėkmingai įgyvendinti kultūros paveldo apsaugą. Šiai problemai spręsti gali būti pasitelkta automatinė monitoringo ir jo rezultatų analizės sistema, grindžiama trimačio vaizdo ir dirbtinio intelekto technologijų taikymu. Tokia idėja remiasi teoriniu požiūriu, kad yra galimybė, naudojantis dirbtinio intelekto technologijomis, tiksliai identifikuoti to paties nekilnojamojo kultūros paveldo objekto dviejų skirtingų laikotarpių 3D taškų debesų skirtumus, kurie parodo per atitinkamą laikotarpį įvykusius pokyčius. Pasiūlytas sprendimas įgyvendinamas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame projekte „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas“. Straipsnyje pristatomi pirmieji projekto rezultatai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 3D skanavimas; 3D skenavimas; Dirbtinis intelektas; Nekilnojamas paveldas; Nekilnojamasis paveldas; Paveldo monitoringas; 3D scanning; Artificial intelligence; Immovable heritage; Monitoring of cultural heritage.

ENPreservation of immovable cultural heritage is one of the main challenges for contemporary society. Nowadays very often organizations responsible for heritage management constantly have to deal with lack of resources, which are crucial for proper heritage preservation, maintaining and protection. The possible solution of these problems could be automated heritage monitoring, based on the 3D and AI technologies. 3D scanning technology is the most accurate method to capture the situation of an evolving cultural heritage object or complex at a given time. As a cultural heritage object or complex is evolving continuously, AI based comparison of two 3D point clouds created at different time allow to reliably trace potential changes. Proposed solution is realized by project financed by Research Council of Lithuania „Automated monitoring of urban heritage implementing 3D technologies”. The first results of the project are presented at this article. [From the publication]

DOI:
10.15388/ArchLit.2019.20.7
ISSN:
1392-6748; 2538-8738
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85923
Updated:
2020-12-17 20:22:23
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: