Stefanijos Ališauskienės daktaro disertacija "Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas konstruojant bendradarbiavimo su šeima modelį" : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stefanijos Ališauskienės daktaro disertacija "Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas konstruojant bendradarbiavimo su šeima modelį": recenzija
Alternative Title:
Stefanija Ališauskienė’s doctoral thesis "Optimisation of the activity of early rehabilitation services in constructing the model of cooperation with the famil
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 64, p. 119-122
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojama Stefanijos Ališauskienės daktaro disertacija „Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas konstruojant bendradarbiavimo su šeima modelį“. Autorės pasirinkta tema yra įvardijama kaip itin svarbi specialiojo ugdymo pertvarkos kontekste, kadangi ankstyvosios pagalbos neišnešiotam kūdikiui ir jo šeimai problemos mokslo požiūriu Lietuvoje nenagrinėtos. Juolab, kad šie klausimai menkai tyrinėti ir kitose šalyse. Straipsnyje aptariama minėtos disertacijos struktūra, idėjos, aktualumas, tyrimo metodai bei gauti rezultatai ir išvados. Disertacija vertinama tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu.Reikšminiai žodžiai: Vaikai su vystymosi sutrikimais; Specialioji pedagogika; Sąveika (pedagogika); Reabilitacijos įstaigos.

ENThe article analyses Stefanija Ališauskienė’s doctoral thesis “Optimisation of the activity of early rehabilitation services in constructing the model of cooperation with the family”. The topic chosen by the author is defined as an especially important one in the context of the reorganisation of special education because the problems of early aid to the premature baby and its family have not been analysed in Lithuania from the scientific point of view. These issues have been scantily addressed in other countries either. The article discusses the structure, ideas, relevance, research methods, results and conclusions of the doctoral thesis. The doctoral thesis is assessed from both theoretical and practical point of view.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8586
Updated:
2018-12-17 11:40:17
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: