Antano tretininko - daraktoriaus - asmenybės pedagogiškumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano tretininko - daraktoriaus - asmenybės pedagogiškumas
Alternative Title:
Pedagogical skills of Antanas Trinitarian, the daraktorius (an underground teacher who taught children secretly in their national language)
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 64, p. 107-113
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas vyskupo M. Valančiaus knygelės ,,Pasakojimas Antano tretininko‘‘ 130-iosioms metinėms (1872). Tyrimo objektas – Antano tretininko - liaudies mokytojo asmenybės bruožai. Tyrimo tikslas – atskleisti M. Valančiaus XIX a. sukurto liaudies mokytojo paveikslą. Antano tretininko asmenyje M. Valančius įprasmino tauriausius liaudies mokytojo bruožus, atsiskleidusius carinės okupacijos metais. M. Valančius teigia, kad liaudies mokytojas yra aukštos tautinės savimonės, stiprios motyvacijos žmogus. Puikiai išmokęs skaityti vienuolyne, gerai suprasdamas tragišką lietuvių tautos būklę, jis gera valia tarnauja, moko gimtąja kalba. Antanas yra doras mokytojas, tikėjimo vaikams pavyzdys, reiklus, atsidavęs darbui, atsakingai atlieka savo pareigas. Jis turi gebėjimų nuteikti visus vaikus mokytis, juos gerbia, netaiko prievartos. Mokymą Antanas organizuoja rimtai, paiso mokinių psichologijos. Jo mokiniai sotūs, nepervargę, saugūs nuo caro valdžios persekiojimo. Intensyvų vaikų mokymąsi Antanas derino su žaidimais, pasivaikščiojimais. Pagrindinis mokymo metodas - pasakojimas. Pasakodamas tarsi ir pats mokėsi, eksperimentavo, atrasdavo tam tikrus principus, pažino mokinius, tobulino veiklą. Tai buvo autoritetingas mokytojas, gebėjo sudominti mokinius tautos istorija, gamtos grožiu, žmonių santykiais. Antanas tretininkas teikė tėvams patarimų, kaip auklėti vaikus ir su jais bendrauti. Antanas buvo puikus liaudies mokytojas ir auklėtojas. Jis stiprino vaikų ir suaugusiųjų tautinę savimonę. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to the 130 anniversary of the book Pasakojimas Antano tretininko (A Story of Antanas Trinitarian) by Bishop Motiejus Valančius (1872). The subject of the investigation is features of the personality of Antanas Trinitarian, the daraktorius. In the person of Antanas Trinitarian Valančius realised the noblest features of a people’s teacher, which revealed themselves in the years of the Tsarist occupation. Valančius states that the people’s teacher has a high national self-awareness, is a person of strong motivation. Having learned to read well in a monastery, understanding the tragic condition of the Lithuanian nation very well he serves of his own free will and teaches in the native language. Antanas is an honest teacher, an example to children, he is demanding, devoted to work, performs his duties with high responsibility. He knows how to make all children learn, respects them, and does not apply any compulsion. Antanas organises teaching seriously. His pupils are not overtired, safe from persecutions of the Tsarist authorities. Antanas combined children’s intensive learning and games, going for walks. The main method used was narration. By narrating he as if learned himself, experimented, found certain principles, got to know his pupils, and improved the activity. Being an authoritative teacher he was able to interest pupils in the history of the nation, beauty of nature, relations among people. Antanas Trinitarian gave advice to parents on how to bring up their children and how to communicate with them. Antanas was an excellent people’s teacher and educator. He strengthened national self-awareness of children and adults.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8584
Updated:
2018-12-20 22:55:21
Metrics:
Views: 65    Downloads: 14
Export: