Lietuvos folkloro ansambliai - etnokultūrinį identitetą palaikančios bendrijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos folkloro ansambliai - etnokultūrinį identitetą palaikančios bendrijos
Alternative Title:
Lithuanian folk ensembles: communities that support ethnocultural identity
In the Book:
Humanities in new Europe. 1, Culture and identity / editor-in-chief Romualdas Apanavičius. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. P. 205-218
Keywords:
LT
Etninis ir kultūrinis identitetas; Folkloro ansambliai; Tradicijos; Vertybės.
EN
Ethnic and cultural identity; Folklore ensemble; Tradition; Values.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama atlikti visų Lietuvos regionų folkloro ansamblių dalyvių etninės ir kultūrinės savimonės analizę, išsiaiškinti ir sugrupuoti pagrindines respondentų folklorinės veiklos motyvacijas, išnagrinėti, kokie faktoriai ryškiausiai pateiktas motyvacijas įtakojo, ir gautus visų Lietuvos regionų šios analizės duomenis palyginti tarpusavyje. Per 2003–2005 metus buvo apklausta 18 Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, 18 Aukštaitijos, 10 Žemaitijos, 6 Suvalkijos ir 3 Dzūkijos folkloro ansambliai. Surinkti duomenys iš 834 respondentų. Respondentų folklorinės veiklos motyvacijas, o tuo pačiu ir etnokultūrinį identitetą įtakoja daugybė faktorių. Tai respondentų kilmė, išsilavinimas, ansamblio vadovo požiūris, repertuaras, koncertinė apranga, geografija ir t.t. Analizuojant, ką respondentams reiškia jų veikla folkloriniame ansamblyje, aiškinantis kodėl jie šioje veikloje dalyvauja ir ką ta veikla jiems duoda, pastebėta, kad respondentų atsakymus galima suskirstyti į 5 pagrindines grupes. Folklorinių ansamblių veikloje dalyvaujama dėl: 1) dainavimo; 2) bendravimo; 3) poilsio ir laisvalaikio praleidimo; 4) koncertų, kelionių; 5) tradicijų tęsimo; 6) kita (gyvenimo būdas, sielos atgaiva, malonumas, sveikatos šaltinis, pomėgis ir t.t.). [Iš leidinio]

ENThe article seeks to analyse cultural and ethnic awareness of members of folk ensembles from all Lithuanian regions, to find out and to classify the principal motives of the folk activities of the respondents, to analyse factors which have mostly influenced them, as well as to compare the analysis data. In 2003–2005, 18 folk ensembles from Vilnius, Kaunas and Klaipėda cities, 18 from the Aukštaitija ethnic region, 10 from the Žemaitija ethnic region, 6 from the Suvalkija ethnic region and 3 from the Dzūkija ethnic region were polled. The data of 834 respondents in all were collected. Motivations for folk activities of the respondents and their ethno cultural identity were influenced by many factors, such as origin of the respondents, their education, the attitude of ensembles’ leader, the repertoire, concert garments, geography, etc. The importance of folk activities to its members could be classified according to five main reasons: 1) singing; 2) communicating; 3) spending one’s leisure and free time; 4) concerts and trips; 5) keeping to traditions; 6) other (the way of life, good for one’s soul, pleasure, the source of health, hobby, etc.).

ISBN:
9789955121664
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8535
Updated:
2021-02-23 20:45:22
Metrics:
Views: 3
Export: