'At Home' in migration : construction of home by Polish and Lithuanian migrants in the UK

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
'At Home' in migration : construction of home by Polish and Lithuanian migrants in the UK
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2006, Nr. 2, p. 9-29
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Migracija; Etninės grupės; Namų suvokimas; Įstojimas į Europos Sąjungą; Migration; Ethnic groups; The notion of home; The EU accession.
Keywords:
LT
Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Įstojimas į Europos Sąjungą; Migracija / Migration; Namų suvokimas.
EN
Ethnic groups; EU accession; notion of home.
Summary / Abstract:

LTNamai, jų kūrimas, tai, kur mes jaučiamės namie, su kuo mes jais dalijamės ir kaip mes savo namus žymime – visi šie elementai neabejotinai daro įtaką mūsų identitetui. Šis straipsnis analizuoja, kaip namai kuriami migracijoje ir ką jie reiškia patiems migrantams. Tai platesnio doktorantūros projekto tema. Šis straipsnis parašytas remiantis 46 išsamiais pokalbiais su pastaraisiais metais į Jungtinę Karalystę atvykusiais lietuvių ir lenkų migrantais. Straipsnio išvados parodo, kad namų kūrimo procesas migracijos sąlygomis susijęs su simboline ir materialine namų sąvokomis. Šiame straipsnyje analizuojami tik kai namų kūrime dalyvaujantys elementai: socialinis statusas, nekilnojamojo turto nuosavybė, priklausymas tam tikrai bendruomenei, šeima, gimtojo krašto ilgesys ir Lietuvos pilietybė. [Iš leidinio]

ENHome, creation of home, the place we feel at home, persons we share our home with and the way we mark our home – all the said elements undoubtedly affect our identity. The article explores the ways home is created in migration and its meaning to migrants themselves. This is the subject for a wider doctorate project. The article is based on 46 detailed interviews with Lithuanian and Polish migrants who have entered the UK in the recent year. The conclusions of the article evidence that the process of creation of home under the conditions of migration is related to the symbolic and material concepts of home. The article approaches only a few elements involved in the process of creation of home, such as social status, real estate property, belonging to a certain community, family, nostalgia for the home land and Lithuanian citizenship.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8528
Updated:
2018-12-17 11:50:52
Metrics:
Views: 28    Downloads: 9
Export: