Egzistencinis humanizmas ir filosofinė poetika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Egzistencinis humanizmas ir filosofinė poetika
Alternative Title:
Existential humanism and philosophical poetics
In the Journal:
Problemos . 2004, t. 66, p. 143-158
Keywords:
LT
Humanizmas; Egzistencijos filosofija; Egzistencinė transcendencija; Hermeneutika
EN
Humanism; Existential philosophy; Philosophical poetics; Hermeneutics
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Sartre‘o ir Heideggerio humanistinės pažiūros. Sartre‘ui žmogaus būtis – laisvės projektas, nuolat kuriama praeities ir ateities visuma. Heideggeriui egzistencija – taip pat su laiku susijęs projektas. Savo būties myriop atpažinimas leidžia kaskart plėsti šį projektą. Straipsnio autorius teigia, kad humanizmas neatsiejamas nuo poetinių siekių. Žmogaus būtis atpažįstama poetine tartimi, o jos kūrimas analogiškas poetinei kūrybai. Ši horizontali transcendencija nepašalina Dievo klausimo iš žmogaus gyvenimo. [Iš leidinio]

ENArticle is devoted to the analysis of the humanism of Sartre and Heidegger. The human being of Sartre is a project of the freedom, the creative whole of the past and the future. The existence of Heidegger is a temporal project too. The recognition of the being to the death allows to enlarge this project. According to the author of the article the humanism is not separated from the poetical inspirations. The human being is recognized with help of the poetical figures (metaphors) and is created analogous to the poetical creation. This horizon does not remove the question of God in the human life. [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85253
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 5
Export: