Konstitucinio lygiateisiškumo principo raida: aiškinimo teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinio lygiateisiškumo principo raida: aiškinimo teorija ir praktika
Keywords:
LT
Lietuvos Respublikos Konstitucija; Teisė; Konstitucinės teisės šaltiniai.
EN
Constitution of the Republic of Lithuania; Law; Sources of Constitutional Law.
Summary / Abstract:

LTKonstitucinis lygiateisiškumo principas yra vienas iš daugybės konstitucinių principų; jis gali būti ir yra tyrinėjamas įvairiais aspektais. Lygiateisiškumo principui, kaip ir kitiems konstituciniams principams, būdingas reguliuojamasis poveikis, todėl šiame darbe daugiausia dėmesio skiriama atskleisti jo teisinį turinį ir taikymo praktiką nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas. Konstitucinio Teismo nagrinėtų bylų ir jose priimtų nutarimų analizė leidžia teigti, kad lygiateisiškumo principo konstitucinė doktrina susiformavo ne visa iš karto, o palaipsniui, nagrinėjamose byloje atskleidžiant vis naujus šio principo elementus (aspektus), būtinus tai bylai išspręsti. Galima skirti tris lygiateisiškumo principo formavimo konstitucinėje jurisprudencijoje etapus, kai šio principo samprata buvo iš esmės koreguojama. Darbe analizuojami Konstitucinio Teismo nagrinėtose bylose naudoti argumentai, kuriais Teismas grindė lygiateisiškumo principo sampratą atitinkamu laikotarpiu. Kritiškai vertinami argumentai, kuriais remdamasis Konstitucinis Teismas savo veiklos pradžioje priėmė nutarimą, kuriame pateikė „siaurinamąjį“ lygiateisiškumo principo aiškinimą, t. y. jog šis principas taikytinas tik fiziniams asmenims. Mėginama pateikti visiškai kitus argumentus, kuriais remiantis buvo galima išspręsti nurodytą Konstitucinio Teismo nagrinėtą bylą. Atskleidžiami kriterijai, kuriais konstitucinėje jurisprudencijoje dažniausiai remiamasi sprendžiant, ar skirtingas teisinis reguliavimas vertintinas kaip diskriminacinis ir dėl to pažeidžiantis lygiateisiškumo principą, ar skirtingas teisinis reguliavimas yra diferencijuotas teisinis reguliavimas, kurio Konstitucija nedraudžia. [Iš straipsnio, p. 509]

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85238
Updated:
2022-01-25 18:10:52
Metrics:
Views: 6
Export: