Vienos fikcijos klausimu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienos fikcijos klausimu
Keywords:
LT
Lietuvos Respublikos Konstitucija; Teisė; Konstitucinės teisės šaltiniai; Istoriniai aspektai.
EN
Constitution of the Republic of Lithuania; Law; Sources of Constitutional Law; Historical aspects.
Summary / Abstract:

LTŠiame naratyve aptariamos 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo teisinės aplinkybės. Iš pažiūros šis klausimas atrodo neproblemiškas – bent tuo aspektu, kad gerai žinoma, jog 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimta Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Tai dar 1994 m. balandžio 21 d. nutarime konstatavo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Tiesa, du aktai, esantys Konstitucijos sudedamąją dalimi, buvo priimti ir įsigaliojo anksčiau nei „visa“ Konstitucija. Tie du aktai – tai 1991 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ ir 1992 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“. Tačiau tai, kad abu šie aktai in toto (su atskirais pavadinimais, kurių formuluotės šiandien jau neatitinka pakitusių teisėkūros technikos standartų, skirtingomis datomis, numeriais bei juos pasirašiusio pareigūno (Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko) parašais, taip pat specifine struktūra, besiskiriančia nuo Konstitucijos skirsnių struktūros) taps būsimos Konstitucijos sudedamąja dalimi, jų priėmimo metu buvo nebent galima bandyti numatyti: viena vertus, šių aktų pavadinimas (atitinkamai) „Konstituciniu įstatymu“ ir „Konstituciniu aktu“ suponavo jų traktavimą kaip tokių, kurių nuostatos turėjo būti perkeltos į tuo metu dar tik rengiamą naujos Konstitucijos projektą; kita vertus, nebuvo neįmanomas ir toks minėtų aktų nuostatų inkorporavimas į „vieningą“ naujos Konstitucijos tekstą, be „pagrindinio teksto“ apimantį dar ir „sudedamąją dalį“ (beje, taip pat dinamišką), kad pati Konstitucija nebūtų paversta sudėtiniu (nors ir kodifikuotu) aktu. Bet išskyrus šias dvi išimtis Konstitucija kaip aukščiausiosios galios teisės aktas įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. [Iš straipsnio, p. 344]

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85236
Updated:
2022-01-25 18:02:52
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: