1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos konstitucinio paveldo politiniuose teisiniuose kontekstuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos konstitucinio paveldo politiniuose teisiniuose kontekstuose
Keywords:
LT
Lietuvos Respublikos Konstitucija; Teisė; Konstitucinės teisės šaltiniai.
EN
Constitution of the Republic of Lithuania; Law; Sources of Constitutional Law.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos genezę pagrįstai teigiama, kad ši Konstitucija, išreikšdama šiuolaikinės moderniosios demokratijos dėsnius, kartu atspindi ir lietuvių tautos istorinį patyrimą kuriant savo valstybę bei grindžiant valstybingumo raidą savosiomis konstitucijoms. Apibendrintai viskas pasakyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje. Čia skelbiama, kad lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrė Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindė Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynė savo laisvę ir nepriklausomybę. Šiuo atžvilgiu reikia tarti, kad lietuvių tauta savo suverenitetą, t. y. laisvę ir nepriklausomybę gynė kovose, kuriose konstitucijos buvo ir ginklas, ir politinis teisinis argumentas. [Iš straipsnio, p. 272]

Subject:
Related Publications:
Visavertės nuosavybės teisės ir ūkio sistemos konstitucinių pagrindų genezė : teisiniai tekstai ir kontekstai / Juozas Žilys. Privatinės teisės doktrina ir praktika : Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui / Juozas Žilys, Gediminas Sagatys, Kęstutis Laurinavičius, Ąžuolas Čekanavičius, Agnė Tikniūtė, Virginijus Bitė, Arnas Petrikas, Vaidas Jurkevičius, Ramūnas Birštonas, Asta Dambrauskaitė, Tomas Chochrin, Paulius Zapolskis, Janina Stripeikienė, Laurynas Didžiulis, Jūratė Usonienė, Inga Žemkauskienė, Vytautas Nekrošius, Darius Bolzanas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. P. 13-78.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85235
Updated:
2020-05-25 17:59:47
Metrics:
Views: 27
Export: