Implicitinė predikato kvantifikacija ir „Port Royalio logika”

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Implicitinė predikato kvantifikacija ir „Port Royalio logika”
Alternative Title:
Implicit quantification of the predicate and "Port-Royal logic"
In the Journal:
Problemos . 2004, t. 65, p. 126-142
Keywords:
LT
Tradicinė logika; Tapatybinė sakinio teorija; Ekstensija; Terminų suskirstymas; Predikato kvantifikacija
EN
Traditional logic; Extension; Distribution of terms; Quantification of predicate
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama logikos istorikų Jill Vance Buroker, Sylvaino Auroux ir Jeano-Claude’o Pariente’o pozicija, kad tradicinės logikos pradininkų – Antoine’o Arnauld ir Pierre’o Nicole’io – pažiūrose į kategorinio sakinio semantiką galima įžvelgti predikato implicitinės kvantifikacijos tezę. Tyrime eksplikuojama predikato implicitinės kvantifikacijos tezė, aptariama, kokiomis sąlygomis ji gali figūruoti loginės semantikos pažiūrų rekonstrukcijose; analizuojama, ar pagrįstas jos įvedimas į Arnauld ir Nicole’io semantikos rekonstrukciją, atskleidžiamas „Port Royalio logikos” santykis su šia teze, taip pat bandoma išsiaiškinti, kas yra tezės autorius. Pagrindiniu tyrimo rezultatu laikome tokias išvadas: pirma, į Arnauld ir Nicole’io pažiūrų rekonstrukciją gali būti įtrauktas predikato implicitinės kvantifikacijos tezės neigimas ir analogišką struktūrą turinti subjekto implicitinės kvantifikacijos tezė; antra, konversijos aptarimui skirti „Port Royalio logikos” skyreliai leidžia įžvelgti ne predikato implicitinės kvantifikacijos tezę, bet silpnesnį teiginį; trečia, šios tezės autoriumi laikytinas Williamas Hamiltonas. [Iš leidinio]

ENAuthor questions the claim advanced by historians of logic Jill Vance Buroker, Sylvain Auroux and Jean-Claude Pariente that Antoine Arnauld and Pierre Nicole were adherents of the thesis of implicit quantification of the predicate (IQP thesis). Author's argumentation is as the following: he starts with the explication of the IQP thesis, then explores the reasons for the atribution of this thesis to Arnauld and Nicole as well as a relation of IQP thesis to "Port-Royal logic", and then suggests the answer to the question who was the first adherent of thesis. The conclusions of this investigation are following: first, it is possible to attribute to Arnauld and Nicole negation of the IQP thesis and the thesis of analogous structure – thesis of implicit quantification of the subject; second, chapters of "Port-Royal logic" discussing conversion provide the evidence not for attribution of IQP thesis, but only for the attribution of a weaker proposition and, third, William Hamilton should be hold to be the first adherent of IQP thesis. [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85163
Updated:
2020-07-28 20:31:14
Metrics:
Views: 13
Export: