Ketvirtokų matematikos gebėjimų testo diagnostinės kokybės charakteristikos, dydžiai ir jų matavimas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ketvirtokų matematikos gebėjimų testo diagnostinės kokybės charakteristikos, dydžiai ir jų matavimas
Alternative Title:
Composing a test for 4-grade pupils. Features of the diagnostic quality of the test, quantities and their measurement
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 102-110
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Summary / Abstract:

LTDarbe pateikiame užduočių, apimančių dydžio sąvoką, diagnostinės kokybės skaitines charakteristikas: sunkumo indeksą, standartinį nuokrypį, diskriminacijos indeksą, koreliacijos su testu koeficientą, ryšio su hipotetiniais matematikos pasiekimais įvertį r it ir užduočių empirines charakteringąsias kreives. Alfa faktorinės analizės metodu tirdami testą sudarančių užduočių visumą, išskyrėme labiausiai tarpusavyje susijusias jų grupes. Šių grupių vidinę struktūrą papildomai nagrinėjome alfa faktorinės analizės metodu. Užduotis, kurių faktorinis svoris pagrindiniame faktoriuje buvo labai mažas, atmetėme. Pateikiame užduočių interkoreliacijos ir koreliacijos su faktoriumi koeficientus, matematinio faktorinės analizės modelio parametrus: Kaiser-Meyer-Olkin /KMO/ koeficentą, įvertinantį interkoreliacinės matricos tinkamumą faktorinei analizei, ir faktoriaus aprašomosios galios įvertį, išreikštą faktoriui tenkančios dispersijos procentais. Gauta informacija bus remiamasi, sudarant pradinukų matematikos gebėjimų testus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Quantities; Skills; Diagnostics; Characteristics of test.

ENThe research is the first attempt to define the concept of primary school achievements in mathematics, quantities and their measuring, to formulate a methodological framework, to compose and substantiate the technology of task selection, to foresee the regulations and conditions of test administration and to choose statistical methods for analysis of test results. The following statistical features of the diagnostic quality of the tasks composing the test for the achievement in mathematics for fourth-grade pupils were presented: the index of complexity, standard deviations, the discrimination index, the correlation coefficient with the test and the estimation rit of the relationship with hypothetic achievements in mathematics. The most interrelated test task groups were distinguished by Alfa factor analysis method. In addition, the inner structure of these groups was also analysed by Alfa factor analysis method. The tables present the coefficients of the tasks with the factor, the parameters of the mathematical factor analysis model: Kaiser-Meyer-Olkin /KMO/ coefficient, estimating the applicability of the intercorrelation matrix in factor (al) analysis and the estimation of the factor descriptive power expressed by the dispersion per cent received by the factor. The information obtained may serve as the basis for selection of tasks for another test. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8513
Updated:
2018-12-20 22:53:20
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: