Analysing the development of alcohol-dependent women’s identity: the main findings of grounded theory

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysing the development of alcohol-dependent women’s identity: the main findings of grounded theory
In the Journal:
Tiltai [Bridges. Brücken]. 2019, Nr. 2 (83), p. 1-19
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Priklausomybė nuo alkoholio; Tapatumas; Moterys; Savastis
EN
Alcohol dependance; Identity; Women; Self
Summary / Abstract:

LTMoterų priklausomybė nuo alkoholio yra rimta socialinė problema, neigiamai veikianti ne tik pagrindines nuo alkoholio priklausomų moterų gyvenimo sritis, bet ir ateities kartų psichinę sveikatą. Nors mokslininkai bandė nustatyti pagrindines su moterų priklausomybe nuo alkoholio susijusias problemas, tyrimų išvados neišsamios. Be to, pernelyg mažai dėmesio skiriama tapatumo kūrimo procesų tyrinėjimams, sutelkiant dėmesį į moterų, kurios save identifikavo kaip priklausomas nuo alkoholio, patirtis ir perspektyvas. Šiuo tyrimu siekiama tą spragą mokslinėje literatūroje užpildyti, atskleidžiant pagrindinius psichosocialinius aspektus, kurie veikia nuo alkoholio priklausomų moterų tapatumo formavimąsi. Tyrime dalyvavo dešimt moterų, kurios save identifikavo kaip priklausomas nuo alkoholio. Empiriniai duomenys rinkti pasitelkus gyvenimo istorijas ir giluminius interviu. K. Charmaz konstruktyvistinės grindžiamosios teorijos prieiga pasirinkta kaip metodologinė strategija, siekiant atskleisti, kaip nuo alkoholio priklausomos moterys kuria ir išreiškia savąjį tapatumą savo gyvenimo istorijose. Grindžiamojoje teorijoje pristatomi vidiniai ir išoriniai tapatumo kūrimo procesai, atskleidžiantys nuo alkoholio priklausomų moterų vidinės atskirties dilemą kuriant iliuzinį tapatumą. Pagrindinė šios teorijos struktūra apima kompensacinio prisitaikymo, galios siekimo, bejėgiškumo vengimo aspektus, kurie formuoja uždarą trikampę figūrą, jos centre – poreikio būti priimtai ir atmetimo baimės dilema, tai reikšmingai prisideda prie iliuzinio tapatumo kūrimo. Interpretuojant surinktus kokybinius duomenis remiamamasi tradicinėmis teorinėmis perspektyvomis ir keliama prielaida, kad vidinės atskirties procesas susijęs su savasties integravimo sunkumais, kurie savo ruožtu dalyves kreipia link savojo prasmingumo paieškų reikšminguose kituose.Bendrąja prasme tyrimo rezultatuose atsiskleidžia pastovus tarpasmeninės traumos centriškumas, jo svarba kuriant nuo alkoholio priklausomų moterų tapatumą. Tyrimo rezultatai leidžia pateikti naujų įžvalgų apie nuo alkoholio priklausomo tapatumo kūrimo procesus, nurodo ateities tyrinėjimų kryptis, pabrėžia poreikį pažvelgti į nuo alkoholio priklausomų moterų problemas iš tapatumo perspektyvos, kuri skiriasi nuo tradicinio psichopatologijos požiūrio. [Iš leidinio]

ENWomen’s alcohol dependence is a serious concern for the whole of society, negatively affecting not only various important areas of the lives of women themselves, but essentially the mental health of future generations. Researchers have attempted to address the main problems associated with women’s drinking; nevertheless, their findings are still incomplete. Moreover, relatively little scholarly attention has been paid to exploring idiosyncratic alcohol-dependent women identity development processes. This study aims to fill the existing gap in the literature, by conducting an empirical study that would help elucidate the main psycho-social aspects contributing significantly to the identity development of alcohol-dependent women. Ten self-identified alcohol-dependent women participated in the study. Data was collected through life stories and in-depth interviews. The constructivist grounded theory approach (K. Charmaz) was used as a methodological strategy to explore how alcohol-dependent women develop and express their identities in their life stories. In this study, we present internal and external identity development processes, revealing the dilemma of internal detachment by alcohol-dependent women developing an illusory identity. The main aspects of this theoretical structure include compensatory adaptation, power seeking, and avoiding helplessness, which create a vicious triangle, with the need for acceptance and the fear of rejection at its core, all contributing to the development of an illusory identity. Moreover, based on traditional theoretical frameworks, the study builds on the premise that such internal detachment is linked to self-integrity problems, which is further associated with participants’ pursuit of a search for self-meaning in important others.The findings provide new insights about alcohol-dependent identity development processes, discuss the limitations and strengths of the current study, suggest directions for future studies, and highlight the need to see alcohol-dependent women’s problems from the perspective of identity, which is different from traditional psycho-pathological views. [From the publication]

ISSN:
1392-3137, 2351-6569
Related Publications:
Priklausomybės nuo alkoholio progresavimas ir asmens tapatumas biografiniuose pasakojimuose : nuo tapatumo valdymo iki "alkoholinės beprotybės" / Toma Jasiukevičiūtė. Visuomenės sveikata. 2013, Nr. 3 (62), p. 76-86.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85095
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 5
Export: