Jeanas Paulis Sartre'as: „pono-vergo“ dialektika ir solipsizmo įveikos ilgesys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jeanas Paulis Sartre'as: „pono-vergo“ dialektika ir solipsizmo įveikos ilgesys
Alternative Title:
Dialectics of "master-slave" and the longing for overcoming solipsism
In the Journal:
Problemos . 2003, t. 64, p. 97-110
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kitas; Kantas; Sartre'as; Solipsizmas; "Pono-vergo" dialektika
EN
Kant; Sartre; Solipsism; Dialectics of "master-slave"; Concrete relations with Other
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama aš ir kito santykio Sartre'o egzistencinėje fenomenologijoje pagrindimas ir teorinės ištakos. Kodėl Sartre'o netenkina Kanto transcendentalinio ego samprata? Kodėl Sartre'as, pradėjęs nuo Edmundo Husserlio, netęsia penktojoje jo kartezietiškoje meditacijoje nusakyto aš ir kito kaip alter ego santykio ekplikacijos? Kodėl jis atsigręžia į Hegelio Dvasios fenomenologijoje nužymėtą "pono ir vergo" kovos dialektiką? Kodėl ši kova nesuderinama su Heideggerio Mitsein modusu? Sartre'as konkrečių santykių su kitu analize siekia atskleisti kito susitikimo laisvių kovoje galimybę ir tuo išvengti solipsizmo . Bet ar iš tiesų sutinku kitą, jei bet kuris konkretus dviejų laisvių susidūrimas neišvengiamai baigiasi pralaimėjimu? [Iš leidinio]

ENArticle asks on what theorethical grounds the relation between Me and the Other is based in Sartrean existential phenomenology. Why Sartre is dissatisfied with the notion of transcendental ego delivered by Immanuel Kant? Why Sartre, starting from Husserl, does not accept the relation between Me and the Other as alter ego explicated in the fifth Cartesian Meditation? Why he turns toward the dialectics of "master-slave" found in the Phenomenology of Spirit by Georg Hegel? Why this dialectics is incompatible with the modus of "Mitsein" in Martin Heidegger fundamental ontology? Sartre seeks to reveal the possibility of meeting the Other in the battle of freedoms by the analysis of concrete relations with the Other and by this to avoid solipsism. But do l really meet the Other if cach confrontation between two freedom inescapably ends with the defeat? [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85054
Updated:
2020-07-28 20:31:14
Metrics:
Views: 5
Export: