Postmodern grimaces of the real

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Postmodern grimaces of the real
Alternative Title:
Tikrovės postmodernios grimasos
In the Journal:
Problemos . 2003, t. 64, p. 89-96
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Postmodernizmas; Dekonstrukcija; Psichoanalizė; Reprezentacija; Vaizduotė
EN
Postmodernism; Deconstruction; Psychoanalysis; Representation; lmaginary
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje detaliai analizuojama tikrovės sąvoka, kuri interpretuojama kaip teorinis įrankis, leidžiantis pasipriešinti postmodernioms diskurso teorijoms. Slovėnų filosofas Slavojus Žižekas tikrovės sąvoką pasiskolina iš Jacques'o Lacano psichoanalizės; Žižeko teigimu, tikrovė yra nereprezentuojamas, trauminis branduolys, plytintis „kažkur anapus“ simbolinės tvarkos. Remdamasis šia tikrovės samprata, Žižekas kritikuoja postmodernias diskurso teorijas, negalinčias paaiškinti, kas yra anapus diskurso ir kaip įmanoma apibrėžti paties diskurso ribas. Judith'os Butler ir Charles'o Shepherdsono kritika atskleidė Žižeko pozicijos prieštaringumą: net jei teigiame, jog tikrovė sukuria diskurso ribas, šias ribas galime aptikti tik remdamiesi diskursyviomis praktikomis. Atsižvelgdamas į kritiką, Žižekas patikslino savo koncepciją: dabar tikrovė yra ne transcendentinis anapus, kurį veltui bando įvardyti simbolinė reikšmės struktūra, bet tai, kas priklauso simbolinei tvarkai.Kitaip tariant, tikrovė negali būti įvardijama ne dėl to, kad ji yra išoriška simbolinei tvarkai, bet dėl to, kad ji šiai tvarkai priklauso, yra jos vidinė riba. Tačiau ši tikrovės aiškinimo versija, interpretuojanti tikrovę kaip vidinę simbolinės reikšmės struktūros ribą, darosi paradoksaliai artima postmodernioms diskurso teorijoms. Taigi tikrovės sąvokos apibrėžimai reflektuoja „postmodernaus proto antinomiją“: tiesioginė nuoroda į tikrovę rodosi per daug naivi, jog būtų laikoma filosofiniu problemos sprendimu, o postmoderni diskurso ideologija yra autoreferentiška ir nepajėgi nurodyti nieko anapus savęs. Straipsnyje analizuojamos tikrovės sąvokos implikacijos seksualinio, etinio ir politinio diskurso plotmėje, be to, keliamas klausimas, kokias „realias“ reikšmes slepia filosofinio „tikrovės sugrįžimo“ simptomai. [Iš leidinio]

ENArticle focuses on the concept of the Real and interprets it as a counterpoint to the discursive character of postmodern philosophy. Slavoj Žižek excerpts the concept of the Real from psychoanalysis of Jacques Lacan. Žižek insists that the Real as a traumatic kernel resists symbolization and forms the external limit to discourse. After the critical debates with Judith Butler and Charles Chepherdson on the ambivalent character of the Real, Žižek refined his position and defined the Real as the internal limit of the symbolical order. The article discusses the ambivalent character of the Real and its implications on sexual, ethical and political fields. The main question is does psychoanalysis really provide a "third way" to the "antinomy of postmodern reason", or is it, in an indirect way, "the return of the Real"? [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85053
Updated:
2020-07-28 20:31:14
Metrics:
Views: 8
Export: