О времени появления Супрасльской летописи (списка 1519 г. ) в Супрасльском монастыре

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О времени появления Супрасльской летописи (списка 1519 г. ) в Супрасльском монастыре
Alternative Title:
Perifērisko lietuviešu izlokšņu kalki.metraštis (1519 m. nuorašas) atsirado Supraslio vienuolyne
Keywords:
LT
Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTIš 1519 m. nuorašo žinomas 1446 m. Supraslio metraštis, vienas garsiausių LDK slaviškai rašytų metraščių, pavadintas pagal Supraslio vienuolyną (įkurtas Aleksandro Chodkevičiaus 1498 m.; dabar rytinėje Lenkijos dalyje, netoli Baltstogės), kuriame rankraštis aptiktas XIX a. pradžioje. Iki šiol manyta, kad šis metraštis, surašytas vienoje knygoje su Kijevo olų pateriku, atsirado Supraslio vienuolyne 18 a. pabaigoje–19 a. pradžioje; ankstesnė rankraščio funkcionavimo istorija nebuvo žinoma. Straipsnyje išdėstyti duomenys leidžia manyti, kad šis 1519 m. rašytas nuorašas atsirado Supraslio vienuolyne apie 1531 m., nes paminėtas kaip Kijevo olų paterikas (pagal antrąją rankraščio dalį) vienuolyno bibliotekos 1557 m. kataloge tarp rankraščių, įsigytų dar iki 1532 metų. Iki pat 19 a. pradžios knyga funkcionavo ir buvo skaitoma pačiame Supraslio vienuolyne. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paveldas; Kultūra; Supraslis; Raštija; Rankraščiai; Sąvadas; Tekstai; Senieji tekstai; Culture.

ENWhen did the Supraslis Annals (copy of 1519) appear in the Supraslis Monastery? The Supraslis Annals of 1446 are known from a copy of 1519. The Supraslis Annals are one of the most famous Old Church Slavonic annals of the Grand Duchy of Lithuania. They are named after the Supraslis Monastery (established 1498 by Aleksandras Chodkevičius near Balstogė {Polish: Białystok}, in what is now eastern Poland) where the manuscripts were found at the beginning of the 19th century. Until now it had been thought that these annals, written up in one volume with some Ukrainian prayers (Kijevo olų paterikas), had appeared in Supraslis Monastery at the end of the 18th century or the beginning of the 19th century. The earlier history of the manuscript is unknown. The article sets out facts which make it possible to believe that the 1519 copy of the manuscript appeared in Supraslis Monastery around 1531, because it is mentioned, described as Ukrainian prayers (Kijevo olų paterikas, which compose the second part of the manuscript) in a 1557 Monastery library catalogue of manuscripts that had been acquired before 1532. Right up until the beginning of the 19th century, the manuscript functioned as a library book and it was read by monks in the Supraslis monastery.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8503
Updated:
2020-03-05 17:43:11
Metrics:
Views: 26
Export: