The impact of Lisbon criteria on business development in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The impact of Lisbon criteria on business development in Lithuania
Alternative Title:
Lisabonos kriterijų įtakos Lietuvos verslo plėtrai tyrimas
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 70, p. 39-49
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - apžvelgti Lisabonos kriterijus, turinčius įtakos Lietuvos verslui ir numatyti jo perspektyvą ES erdvėje. Siekdami įvykdyti iškeltus tikslus, atlikome literatūros, kurioje buvo tyrinėjami verslui turintys įtakos veiksniai, apžvalgą, palyginome veiksnius tarp ES naujakurių ir senbuvių. Buvo sudarytas šių veiksnių, tai yra informacinių technologijų ir paslaugų, inovacijų, rinkos liberalizavimo, infrastruktūros tinklo, finansavimo, sąrašas. Remdamiesi ankstesniais tyrimais, sudarėme veiksnių sąrašą, kuris teoriškai galėtų būti taikomas kiekvienai ES šaliai. Prielaidos buvo palygintos su Lietuvai būdingais išskirtinumais, pasitelkiant šiuos tyrimo metodus: individualius interviu su pirmaujančių Lietuvos įmonių vadovybe, jų nuomonės buvo palygintos naudojant vidaus dokumentų analizės metodus (ypač tuos, kuriuose atsispindi rinkos reikalavimai ir kainos, procesų efektyvumas ir vidiniai kaštai). Tyrimo rezultatai išnagrinėti ir pateikti naudojant bendruosius statistinius metodus.Reikšminiai žodžiai: Verslo plėtra; Kriterijai; Europos Sąjungos rinka; Verslas; Business development; Criteria; EU market; Lithuanian business environment.

ENThe aim of the paper is to review the Lisbon criteria that are influencing business in Lithuania, and to outline the main perspectives of national businesses in the EU context. To this end, we have analyzed earlier works on the factors and parameters that influence business environment in the EU, compiled a list of most crucial factors influencing the business entities, interviewed the top management of 300 top Lithuanian companies in order to find out the peculiarities of the Lithuanian way to success in business. Managers' opinions were compared to facts stated in internal documents (especially documents containing market requirements) as to quality and price; internal costs and efficiency of processes. The following methods of research were employed: metaanalysis, documentation review, triangulation, interviews, basic methods of mathematical statistics. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka Lietuvos ir ES rinkose / Osvaldas Stripeikis, Pranas Žukauskas. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2004, Nr. 31, p. 209-228.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85
Updated:
2018-12-20 23:03:42
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: