Wittgensteinas: mistiška, kad pasaulis yra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Wittgensteinas: mistiška, kad pasaulis yra
Alternative Title:
Wittgenstein: mystical that the world exists
In the Journal:
Problemos . 2003, t. 63, p. 73-83
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Pasaulis; Gamtamokslis; Mistiškumas; Transcendencija; Parodymas
EN
World; Natural science; Mystical; Transcendence; Showing
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami L. Wittgensteino „Loginio-filosofinio traktato“ aforizmai, skirti mistiškumo problemai. Svarstoma jų vieta „Traktato“ visumoje. Aiškinamasi, kuo jie „Traktatą“ daro išskirtiniu kalbos filosofijos veikalu. Traktatas turi dvi dalis – apie vieną gali būti kalbama, o apie kitą – tylima. Analizuojamas gamtamokslinės ir mistinės perspektyvų santykis. Apie gamtamokslinę perspektyvą gali būti kalbama, o apie mistinę – tylima. Parodoma, kad, „Traktatas“ buvo parašytas iš transcendentinės perspektyvos: žvelgiant į pasaulį iš išorės taip, kaip žvelgia į pasaulį Dievas. Aptariamas „Traktato“ platonizmas ir iškylanti trečiojo problema. Atskleidžiama Wittgensteino žiūros nužmoginanti tendencija ir galimos totalitaristinės implikacijos. [Iš leidinio]

ENArticle discusses aphorisms of Wittgenstein's "Tractatus Logico-Philosophicus" related to the issue of mysticism. It considers their place in the "Tractatus" in general. It analyses how they turn the "Tractatus" into an exceptional work of philosophy of language. The "Tractatus" has two sides; while one discusses one side, she has to remain silent about the other side. The relationship between natural science and mystical perspectives is analysed. It is demonstrated that the "Tractatus" is written from the transcendental perspective, i. e. looking at the world from outside, just like the Lord does it. Platonism of the "Tractatus" and emerging problem of the third person is discussed. The dehumanising tendency of Wittgenstein 's outlook and the possible totalitarian implications are disclosed. [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84959
Updated:
2020-07-28 20:31:14
Metrics:
Views: 6
Export: