Pragmatizmo recepcija postfilosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pragmatizmo recepcija postfilosofijoje
Alternative Title:
Reception of pragmatism in postphilosophy
In the Journal:
Problemos . 2002, t. 62, p. 129-137
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Williamas Jamesas; Richardas Rorty; Jacques Derrida
EN
William James; Richard Rorty; Jacques Derrida
Summary / Abstract:

LTKas sieja šimtmečio skiriamus filosofus – XIX amžiaus pabaigoje-XX amžiaus pradžioje Amerikoje rašiusį Williamą Jamesą ir šiuolaikinius postmodernistus Richardą Rorty ir Jacques Derrida? Kodėl Rorty vertina Jameso posūkį filosofijos idėjų istorijoje kaip paralelų Friedricho Nietzsche's pradėtam mąstymo lūžiui? Kaip ir kodėl dekonstrukcijos idėja atliepia pragmatistinio mąstymo būdo paradigmą? Kas bendra tarp Derrida dekonstrukcíjos etikos numanomos „paslapties“ ir Jameso valios tikėti doktrinos postuluojamo „šuolio per bedugnę“? Kodėl pragmatistas vis dėlto nėra dekonstrukcionistas? Straipsnyje analizuojamos ir kritiškai vertinamos Rorty pastangos suartinti Jamesą ir Derrida, tačiau neneigiama ir tai, jog galima įžvelgti sąlyčio taškų tarp Derrida „dekonstrukcijos moralizmo“ ir Jameso meliorizmo. [Iš leidinio]

ENWhat unites philosophers from two different philosophical cultures: Williams James, who wrote at the end of XIX and at the beginning of XX century and contemporary postmodernists – Richard Rorty and Jacques Derrida? Why Rorty considers the jamesean tum in philosophy as paratel to Friedrich Nietsche's impact to the break of philosophical thought? How and why the idea of decontruction corresponds to the paradigm of postmodern thinking? What are the common points of view between the "mystery", which is presupposed at deridean ethics of deconstruction and the "jump across the abyss" which is the main leitmotif in William James's doctrine on the will to believe? Why pragmatist nevertheless is not decontructionist? This article analyses and criticizes the attemps of Richard Rorty to bring together closer William James and Jacques Derrida. On the other hand, it does see some possible common paralels between these two strends of thought. [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84918
Updated:
2020-07-28 20:31:14
Metrics:
Views: 4
Export: