Ugdymo tikslai ir uždaviniai lietuvių liaudies pedagogikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo tikslai ir uždaviniai lietuvių liaudies pedagogikoje
Alternative Title:
Education objectives and tasks in Lithuanian folk pedagogy
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 53, p. 131-137
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami ugdymo tikslai ir uždaviniai lietuvių tradicinėje bendruomenėje XIX a. antrojoje pusėje - XX a. pradžioje, atskleidžiamas tikslų vaidmuo vaiko socializacijai, socialinės, kultūrinės, etninės sąlygos, lėmusios ugdymo tikslų paskirtį. [Iš leidinio]

ENThe article studies objectives and tasks of education in Lithuanian traditional community in the second half of the 19th century – the beginning of the 20th century, role of the tasks for a child’s socialization is ascertained, social, cultural, ethnic conditions, which determined the purpose of the objectives, are explained.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Žaislas vaiko socializacijoje XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje / Nijolė Pliuraitė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2008, t. 5, p. 338-353.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8486
Updated:
2018-12-17 10:50:31
Metrics:
Views: 21    Downloads: 7
Export: