Pažeistų lygių galimybių atkūrimo socialinė praktika Lietuvoje: nukentėjusiųjų nuo diskriminacijos asmeninės patirtys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pažeistų lygių galimybių atkūrimo socialinė praktika Lietuvoje: nukentėjusiųjų nuo diskriminacijos asmeninės patirtys
Alternative Title:
Social practice of the restoration of equal opportunities in Lithuania: personal experience of discrimination
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2020, t. 31, Nr. 2, p. 165-174
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami tokie aktualūs empiriniai demokratijos kokybės matai kaip Lietuvos gyventojų požiūris į lygių galimybių principų įgyvendinimą, pasirengimas kovai su diskriminacija, turima socialinė patirtis atkuriant pažeistas teises. Pažeistų teisių į lygias galimybės ir nediskriminavimą atkūrimo socialinė praktika nagrinėjama mikrosociologija, t. y. individualių atvejų lygmeniu. Individualios patirties analizei ir pažeistų teisių atkūrimo socialinės praktikos nagrinėjimui pasirinktas toks įstatymu draudžiamas diskriminacijos pagrindas kaip diskriminacija dėl lytinės orientacijos, nes, įvertinus didelį diskriminacijos dėl lytinės orientacijos paplitimo mastą ir labai mažą pasiryžusiųjų ginti savo pažeistas teises skaičių, galima teigti, kad ši diskriminacijos forma itin svarbi nustatant veiksnius, kurie skatina ir / arba riboja žmonių pasiryžimą ginti savo pažeistas teises. Straipsnyje pateikiama atliktų kokybinių interviu su asmenimis, patyrusiais diskriminaciją dėl lytinės orientacijos, apibendrinta medžiaga, taip pat pristatomos ekspertų, kurie turi tokių atvejų nagrinėjimo patirties, įžvalgos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Demokratijos kokybė; Lygios teisės ir galimybės; Diskriminacija; Diskriminacija dėl lytinės orientacijos; Quality of democracy; Equal rights and opportunities; Discrimination; Discrimination based on sexual orientation.

ENThe article deals with such empirical measures of the quality of democracy as the attitude of the Lithuanian population towards the implementation of the principle of equal opportunities, their preparedness to fight discrimination, and the social experience of the population in the restoration of violated rights. The social practice of restoring violated rights to equal opportunities and non-discrimination is examined in the context of microsociology, that is, at the level of individual cases. Discrimination on the basis of sexual orientation has been chosen for the analysis of individual experience and the examination of social practices for the restoration of violated rights, because, given the high prevalence of discrimination on the basis of sexual orientation and the very low number of people willing to defend their rights, it can be argued that this ground of discrimination plays a crucial role in identifying factors that encourage and/or limit people’s willingness to protect their rights. The paper presents a summary of the qualitative interviews conducted with those who have been discriminated on the basis of their sexual orientation and provides insights from experts with experience in dealing with such cases. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v31i2.4235
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84856
Updated:
2020-08-07 22:51:24
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: