Специфика концептуализации понятия " язык " в эссе Чеслава Милоша

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Специфика концептуализации понятия " язык " в эссе Чеслава Милоша
Alternative Title:
The Specifics of the Conceptualisation of the Notion "Language” in Czesław’s Miłosz’s Essay
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2006, Nr. 9, p. 38-42
Keywords:
LT
Esė; Kalba; Konceptas; Konceptualizacija; Kultūrologija; Poststruktūralizmas; Ženklas.
EN
Concept; Conceptualization; Culturology; Essay; Language; Poststructuralism; Sign.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis analizuoja sąvokos „kalba“ konceptualizaciją Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo esė „Pakelės šunytis“. Dekonstrukcija kaip teksto studijų strategija tyrime grindžiama J. Derrida idėjomis. Atskaitos tašku pasirenkama dekonstrukcijos rašytinė orientacija. Dekonstrukcinis Czesławo Miłoszo esė skaitymas įgalina atskleisti daugybę prasminių niuansų ir reikšmių. Czesławas Miłoszas aiškina kalbos suvokimo strategiją, tiesos metaforiškumo idėją. Rašytojas suvokia kalbos konceptualizaciją kaip nepaliaujamą prasmių ir signifikacijų žaismą. Šis procesas padeda sutvarkyti nesupratimo chaosą ir paversti jį dialogu. Autoriaus manifestacija jau egzistuoja kalbos struktūrose: jis geba sekti kalbos struktūrų logiką. Toks požiūris į kalbą padeda naujai apmąstyti autoriaus saviraiškos tekste kategoriją. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the conceptualisation of the notion “language” in the essay “Roadside Dog” by the Nobel Prize Winner Czesław Miłosz. Deconstruction as a strategy of text analysis is based on Derrida’s ideas. The point of reference is the written orientation of deconstruction. The deconstructional reading of Czesław’s Miłosz’s essay enables the revealing of numerous notional nuances and meanings. Czesław Miłosz explains the strategy of language perception and the idea of figurativeness of truth. The writer perceives the conceptualisation of language as a continuous play on meanings and significations. This process helps regularise the chaos of misunderstanding and turn it into a dialogue. The author’s manifestation already exists in linguistic structures: he is able to trace the logic of linguistic structures. Such a view on language helps to re-evaluate the category [10]of the author’s self-expression in the text.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8479
Updated:
2018-12-20 23:11:03
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: