Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui
Alternative Title:
Application of agent-based modeling for cultural information-based decisions making
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2019, t. 88, p. 8-28
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Agentinis modeliavimas; Dalyvavimas kultūroje; Kultūros informacijos valdymas; Matavimo metrika; Socialinis kapitalas; Agent-based modeling; Agentbased modelinig; Cultural information management; Cultural participation; Measurement metrics; Social capital.
Keywords:
LT
Agentinis modeliavimas; Dalyvavimas kultūroje; Kultūros informacijos valdymas; Matavimo metrika; Socialinis kapitalas.
EN
Agent-based modeling; Agentbased modelinig; Cultural information management; Cultural participation; Measurement metrics; Social capital.
Summary / Abstract:

LTKultūros procesų poveikis asmens ir visuomenės pokyčiams yra viena svarbių šiuolaikinių tyrimų temų ne tik socialiniuose moksluose, tačiau ir modeliuojant visuomenės raidos scenarijus ar priimant argumentais grįstus politinio pobūdžio sprendimus. Remiantis sistemų teorija grindžiamu kultūros socialinio kapitalo verčių teoriniu konceptu, kultūros įvykių poveikis gali būti analizuojamas ir imitaciškai modeliuojamas koncentruojantis į socialinio kapitalo verčių didėjimą / mažėjimą, vykstantį asmeniui dalyvaujant kultūroje. Tyrimo tikslas – apibrėžti dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metriką ir matematiškai pagrįsti metodą (modelį), įgalinantį tirti kultūros procesų socialinį poveikį. Straipsnyje pristatomi šio tyrimo rezultatai: dalyvavimo kultūroje poveikio socialiniam kapitalui matavimo metrika (kultūros proceso dalyvių, kultūros įvykių, socialinio kapitalo matavimai), kultūros poveikio socialiniam kapitalui imitacinis modelis ir eksperimentiniai šio modelio taikymo rezultatai. Pasiūlyta metrika yra skirta pamatuoti trims pagrindiniams proceso komponentams: veikėjams (kultūros įvykių dalyviams), kultūros įvykiams ir jų srautui bei socialiniam kapitalui. Straipsnyje taip pat pateikiamas „NetLogo MAS“ simuliacinėje aplinkoje įgyvendintas supaprastintas agentinis modelis, skirtas populiacijos socialinio kapitalo dinamikos modeliavimui. [Iš leidinio]

ENThe impact of cultural processes on personal and social changes is one of the important research issues not only in contemporary social sciences but also for simulation of future development scenarios and evidence-based policy decision making. In the context of the theoretical concept of cultural values, based on the system theory and theory of social capital, the impact of cultural events could be analyzed and simulated by focussing on the construction/ deconstruction of social capital, which takes place throughout the actor’s cultural participation. The main goal of this research is the development of measuring metrics, and agent-based simulation model aimed at investigation of the social impact of cultural processes. This paper provides new insights of modeling the social capital changes in a society and its groups, depending on cultural participation. The proposed measurement metrics provide the measurement facility of three key components: actors, cultural events and events flow and social capital. It provides the initial proof of concept simulation results, - simplified agent-based simulation model showcase. The NetLogo MAS platform is used as a simulation environment. [From the publication]

DOI:
10.15388/Im.2020.88.29
ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84716
Updated:
2020-10-13 18:54:13
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: