Kantaučiai. Bažnyčios vargonai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kantaučiai. Bažnyčios vargonai
Alternative Title:
The organ of the Kantaučiai church
Keywords:
LT
18 amžius; Plungė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTUnikaliausi Plungės dekanate yra senoje Kantaučių bažnyčioje išlikę vargonėliai. Remiantis archyviniais šaltiniais ir sprendžiant iš instrumento ypatumų, vargonai pastatyti XVIII pabaigoje, 1815 m. buvo remontuoti, o 1852 m. perkelti į naują bažnyčią. Vargonai turi vieną manualinę klaviatūrą ir vienuolika balsų, tarp kurių yra ir retas Trompete registras. Juose buvo įmontuoti akustinio būgno ir žvaigždinių varpelių įrenginiai. Galvojama, kad vargonai sumeistrauti profesionalių meistrų. Visa mechanika ir beveik visas vamzdynas yra autentiški, tačiau metaliniai vamzdžiai labai sumaitoti. Manualinės klavišai neoriginalūs, tačiau klaviatūros rėmas originalus. Instrumento traktūra mechaninė, oro skirstymo dėžė viena, sklendinė. Didieji mediniai vamzdžiai padaryti iš pušies, vidutinieji ir mažiausieji - beržo medžio, visi metaliniai - vargonų metalo skardos. Kantaučių bažnyčios vargonai stovi choro centre, specialiai padarytame balkonėlyje, šonuose įrėminti baliustrados. Vargonų prospektas atspindi XVIII a. II pusės Vilniaus vargonų mokyklai būdingą nedidelių vargonų prospektų tipą. Prospektą puošia gausūs ažūriniai rokokiniai drožiniai, sukomponuoti iš kriauklių, augalų lapelių girliandų, žiedelių ir skiauterėmis apipintų C formų riesčių ornamentų. Originali prospekto spalva buvo žydra, o drožiniai auksuoti ir sidabruoti.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Muzika; Vargonai; Vargonininkai; Meistrai; Kantaučiai; Church; Music.

ENThe most unique organ in Plungė town deanery is the one remaining in the old Kantaučiai church. Referring to the archive sources and taking into consideration the particularities of the instrument, it was built in the end of the 17th century, repaired in 1815, and moved the new church in 1852. The organ has one manual keyboard and eleven tones, including the rare Trompete register. The organ was equipped with the acoustic drum and bells devices. The organ is thought to have been made by professional craftsmen. All the mechanical parts and almost all the tubes are authentic, however, the metallic tubes are extremely damaged. The keys are not original, but the keyboard frame is. The instrument is mechanical with one valve-operated air distribution box. The big wooden tubes are made of pine, the medium and small ones – of birch, the metallic tubes are made of organ metal tin. The organ of the Kantaučiai church is in the centre of the choir, on a special balcony, framed by a balustrade on the sides. The organ prospectus is of the type of small ones, characteristic of the Vilnius organ school of the 2nd half of the 18th century. The prospectus is decorated by numerous openwork rococo carvings, composed of shells, plant leave garlands, blossoms and crest decorated C shaped ornaments. The original colour of the prospectus was light-blue, the carvings were covered with gold and silver.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/847
Updated:
2013-04-28 15:22:24
Metrics:
Views: 25
Export: