XVII a. Pacų šeimos ir kamaldulių vienuolių laidojimo kriptų Pažaislyje išlikimas ir išsaugojimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII a. Pacų šeimos ir kamaldulių vienuolių laidojimo kriptų Pažaislyje išlikimas ir išsaugojimas
Alternative Title:
Survival and Preservation of the 17th Century Mortuary Crypts of Pacai Family and Camaldoli Monks in Pažaislis
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2006, 7, p. 43-62
Keywords:
LT
Šeima; Kriptos; Pažaislis; Vienuolynai; Vienuoliai; Kamalduliai; Laidojimas.
Summary / Abstract:

LTNuo XVII a. pabaigos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, ėmė plisti paprotys amžinojo poilsio vieta pasirinkti bažnyčios ar vienuolyno pastatus, kurių rūsiuose imta rengti laidojimo kriptas. XVII a. pabaigoje pradėta statyti Kauno Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia ir vienuolynas pagal šią tradiciją taip pat tapo bažnyčios fundatoriaus Kristupo Zigmanto Paco, jo šeimos ir vienuolyne įsikūrusių kamaldulių vienuolių mauzoliejumi. Pacų šeimos laidojimo kripta buvo įrengta po bažnyčios prieangiu, o kamaldulių kripta – po vienuolyno kapitulos sale. Bažnyčioje kriptų būta ir daugiau, tačiau šiuo metu palaikai išlikę tik šiose dviejose bažnyčios ir vienuolyno kriptose. Nors Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios ir vienuolyno ansamblis kaip vienas vertingiausių XVII a. baroko architektūros ir dailės paminklų Šiaurės Rytų Europoje yra dažna mokslinių straipsnių ir knygų tema, išsamesnės čia įrengtų laidojimo kriptų analizės iki šiol nebuvo atlikta. Taigi straipsnyje pateikiami surinkti istoriniai duomenys apie Pacų ir kamaldulių laidojimo kriptų įkūrimą Pažaislyje bei palaidotas asmenybes – Pažaislio vienuolyno įkūrėją K.Z. Pacą ir jo žmoną Klarą Izabelę Eugeniją de Maily Lascaris, jų sūnų ir vienuolyne gyvenusius kamaldulius. Straipsnio priede pirmą kartą pateikiamas fragmentiškai išlikusių kamaldulių kriptos epitafinių užrašų nuorašas. Taip pat atliekama išsami kriptų architektūros ir dekoro analizė, įvertinamas laidojimo kriptų autentiškų dalių išlikimas, dabartinis sutvarkymas ir priežiūra, siūlomos išsaugojimo rekomendacijos. [Iš leidinio]

ENSince the 17th century, a custom to choose mortuary crypts in basements of churches and monasteries as burial places started spreading in Lithuania and the entire Europe. Following this tradition—in the end of the 17th century—Kaunas Pažaislis Church of Visitation of Holy Virgin Mary and Monastery have also become a mausoleum of their founder Kristupas Zigmantas Pacas, his family, and Camaldoli monks who were settled in the monastery. Pacai family mortuary crypt was established underneath the church entryway and Camaldoli crypt—underneath the monastery chapter chamber. There were more crypts in the church, although currently remains survived only in these two. Although Pažaislis ensemble of Church of Visitation of Holy Virgin Mary and Monastery is one of the most valuable baroque architecture and art monuments in the northeast Europe of the 17th century and is a frequent topic of scientific articles and books, a more exhaustive analysis of crypts was not yet made. Thus, the article provides collected historic data regarding establishment of mortuary crypts of Pacai and Camaldoli monks and buried personalities—founder of Pažaislis Monastery Pacas and his wife Klara Isabel Eugenia de Maily Lascaris, their sons, and Camaldoli. For the first time the annex of the article provides fragmented transcript of the epitaphic writing off Camaldoli crypt. An exhaustive analysis of crypt architecture and décor, assessment of preservation of authentic mortuary crypt elements, and current situation and maintenance is provided as well as preservation recommendations.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Lietuvos vienuolijų XVI–XIX a. personalinio ir biografinio pobūdžio šaltiniai / Liudas Jovaiša. Senoji Lietuvos literatūra. 2017, 43, p. 140-190.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8469
Updated:
2018-12-20 23:11:02
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: