Kauniečių "Motinėlės" draugija Kaune

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauniečių "Motinėlės" draugija Kaune
Alternative Title:
"Motinėlė" Fellowship in Kaunas
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2006, 7, p. 85-102
Keywords:
LT
20 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations.
Summary / Abstract:

LTSlapta „Motinėlės“draugija Lietuvoje atsirado 1903 m. 1907 m. sausio 27 d. Kauno gubernatorius patvirtino draugijos įstatus. „Motinėlės“ draugija veikė iki 1932 m. Draugijos tikslas – suteikti finansinę paramą išsimokslinimo siekiančiam jaunimui. Draugijos narių daugumą sudarė lietuviai kunigai. Svarbiausiu pajamų šaltiniu buvo draugijos narių metiniai mokesčiai ir didesnės ar mažesnės atskirų asmenų aukos, todėl draugijos finansinės galimybės buvo ribotos. Finansinė parama jaunimui teikta įvairiomis formomis: nuo vienkartinių išmokų iki stipendijos mokėjimo kiekvieną mėnesį. Per visus “Motinėlės” draugijos veiklos metus jos parama pasinaudojo 84 asmenys. Neabejotini “Motinėlės” draugijos nuopelnai lavinant XX a. pradžios Lietuvos gyvenimui įvairių profesijų atstovus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Motinėlė"; Kaunas; Draugijos; "Motinėlė"; Kaunas; Society.

ENIn Lithuania, the society “Motinėlė” was secretly established in 1903. On 27th January 1907, Kaunas governor officially confirmed the regulations of the society. The society was closied in 1932. “Motinėlė” society aimed at helping young people to receive a university or technical education by financiol support. The majority of society members were priests. The source of revenue of the society was annual installments of the members and donations; therefore, the financial resource was quite limited. The financial support for the young people was given as a onetime payout or as a monthly grant. During the years of activity, the society supported 84 persons. It can be said that the society “Motinėlė” contributed siginificantly to education of individuals of a variety of professions in the beginning of the 20th century. [From the publication]

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8465
Updated:
2018-12-17 11:50:47
Metrics:
Views: 34    Downloads: 9
Export: