Tverai. Bažnyčios vargonai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tverai. Bažnyčios vargonai
Alternative Title:
Tverai: church organ
Keywords:
LT
18 amžius; 16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTTverų bažnyčios istorija mena XVI a. vidurį, tačiau pirmosios archyvinės žinios apie vargonus atkeliauja iš 1742 m., kada meistras J. Glanderis bažnyčiai pastatė pozityvą, kainavusį 600 timpų. Šie vargonai tikriausiai sudegė per 1747 m. gaisrą. 1802 m. įrengti vargonai, kurių prospektas ir šiandien puošia Tverų bažnyčią. Vargonų meistras nėra žinomas, tačiau iš vamzdžių kokybės galima spręsti, kad tai neaukšto profesinio lygio meistro kūrinys. Apie 1880 m. šiuos vargonus iš pagrindų perstatė vargonų meistras iš Jekabpilio Friedrichas Weissenbornas. Iš senųjų vargonų išliko tik prospektas su nebeskambančiais vamzdžiais ir žvaigždinių varpelių įrenginys. Dabartiniai F. Weissenborno darbo Tverų bažnyčios vargonai turi dvi manualines ir pedalinę klaviatūras bei penkiolika balsų. Instrumentas yra romantinio stiliaus, pasižymi itin gausia fleitinių balsų palete. Perstatytų vargonų architektūrinė ir meninė dalis išliko nepakitusios. Vargonų prospektas, nors sukurtas apie 1802 m., tačiau jo struktūra ir drožiniai dar rokokiniai. Prospekto struktūra vieno tarpsnio, septynių langų, banguoto plano, remiasi į aukštą cokolinę dalį. Prospekto architektūrinis ir konstrukcinis komponavimo principas atspindi XVIII a. II p. Vilniaus vargonų mokyklos bruožus: trijų bokštų grupę (du didelius šoninius ir mažesnį centrinį) juosia keturios jungiamosios plotmės, šone įmontuota griežykla. Prospekto dekorą paįvairina ažūriniai rokokiniai drožiniai. Naujasis meistro F. Weissenborno instrumentas restauruotas ir tinka ne tik pamaldoms, bet ir profesionaliam muzikiniam repertuarui.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Muzika; Vargonai; Vargonininkai; Meistrai; Tverai; Church; Music.

ENTverai church history dates back to the middle of the 16th c., however first archival information on organ date back to 1742 when master J. Glanderis built a positive organ worth 600 timps. This organ probably burned in the 1747 fire. In 1802 a present organ of Tverai church was built. The author is unknown; however, the quality of pipes shows that it was not a very qualified master. Round 1880 this organ was reconstructed by the organ artist Friedrich Weissenborn from Jekabpils. What has remained from the old organ was a prospect with inactive pipes and a star-bell device. Present organ has two manual and a pedal keyboard with fifteen voices. The instrument is of a romantic fashion with a flute sound octave. Architectural and artistic part of the rebuilt organ has not changed. The organ prospect structure and carvings date back to the period of Rococo, even though the organ was created in 1802. The prospect structure is wavy, single-phased, with seven windows and reaches high plinth part. Architectural and construction principle of the prospect reflects the second half of the 18th c. Vilnius organ school: a group of three turrets (with a smaller in the middle) is surrounded by four connecting levels with a side wind chest. The prospect decoration is embellished by Rococo fretwork carvings. The new instrument renovated by the master F. Weissenborn is suitable not only for service but also for a professional musical repertoire.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/846
Updated:
2013-04-28 15:22:24
Metrics:
Views: 32
Export: