Kauno skaitymo megėjų draugija (1870-1915)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno skaitymo megėjų draugija (1870-1915)
Alternative Title:
Kaunas Association of Reading Enthusiasts (1870-1915)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2006, 7, p. 63-84
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bibliotekos / Libraries; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis dar nepanaudotais archyviniais bei jau žinomais publikuotais šaltiniais analizuojamos Kauno skaitymo mėgėjų draugijos (KSMD) įkūrimo priežastys ir sąlygos, esmingesni veiklos bruožai, vertinamas jos vaidmuo Kauno gyvenime bei įtaka knygos mėgėjų organizuoto sąjūdžio plėtrai Lietuvoje. KSMD įkūrimą nulėmė XIX a. 7-ame deš. susiklosčiusi etnosocialinė, ekonominė ir kultūrinė situacija. Įvairiatautė Kauno miestiečių bendruomenė ir apylinkių gyventojai nepajėgė nusipirkti knygų ar prenumeruoti laikraščių. Mieste nebuvo bibliotekų, todėl caro administracijos įsteigta KSMD atliko miesto bibliotekos vaidmenį. 1870–1914 m. KSMD sukaupė gausius įvairiakalbius knygų rinkinius. XX a. pradžioje metinis bibliotekos lankomumas svyravo nuo 12 iki 14 tūkst. žmonių. Knygų poreikiai Kauno gubernijos apskrityse kasmet augo, todėl KSMD pavyzdžiu kūrėsi panašios draugijos. KSMD veikla sukūrė platesnę kultūrinę erdvę ir pagerino knygos skaitymo padėtį Kaune carinės Rusijos valdymo metais, padėjo spręsti skaudžias kultūrines problemas. Todėl KSMD vaidmuo miesto kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo raidoje vertintinas teigiamai. Sukaupta biblioteka ir jos atvirumas visuomenei tenkino pagrindinius įvairių sluoksnių bei etninių grupių miestiečių skaitymo interesus, skatino gilesnių intelektinių poreikių plėtrą, dėl to sparčiai daugėjo skaitytojų. Draugijos veikla silpnino carinės Rusijos vyriausybės oficialiosios politikos padarinius. Pastangos vienyti Kauno etnines bendruomenes ir spręsti savišvietos bei kultūros problemas prisidėjo prie visuomenės modernėjimo procesų.Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Draugijos; Kultūrinis gyvenimas; Libraries; Societies; Cultural life.

ENThe article uses both unpublished and published sources to analyze the reasons and conditions for establishing the Kaunas Amateur Readers Society; it evaluates the Society's role in the life of Kaunas. The creation of the Society was determined by the ethno-social, economic, and cultural situation of the 1880s. The multinational Kaunas city community and parish residents could not afford to buy books or subscribe to newspapers. From 1870–1914, the Association accumulated a rich collection of books in various languages. At the beginning of the 20th century, the annual attendance of the library was up to 14,000 persons. The demand for the books in Kaunas Gubernija grew each year, which was why the Society became an example followed by similar associations. The activities of the Society created a broader cultural space and improved the reading situation in Kaunas during the Russian Tsar's rule, helping to solve some thorny cultural problems. This is why the Society's role in the development of the city’s cultural and public life should be positively evaluated. The accumulated books and the open access satisfied the primary reading interests of the various community groups and ethnic minorities and stimulated development of deeper intellectual needs. The Society's activities weakened the consequences of the Russia's Tsarist Government's official policy. The efforts to unite Kaunas' ethnic communities and to solve the self-education and cultural problems contributed to the community's modernization processes.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8449
Updated:
2018-12-17 11:50:45
Metrics:
Views: 35    Downloads: 4
Export: