Komunistinė propaganda tarp Kanados lietuvių II pasaulinio karo metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunistinė propaganda tarp Kanados lietuvių II pasaulinio karo metais
Alternative Title:
Communist propaganda among the Canadian Lithuanians during the years of the Second World War
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2006, Nr. 1, p. 29-39
Keywords:
LT
20 amžius; Kanada (Canada); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTAutorė nurodo, jog Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo į JAV įmigravusių lietuvių skirtumas tarp lietuvių komunistų ir neokomunistų buvo labai ryškus, o Kanadoje, nors komunistų nebuvo daug, jų įtaka lietuvių bendruomenei buvo reikšminga. Todėl straipsnis atsako į probleminius klausimus: kaip atsitiko, kad Kanados lietuvių bendruomenė buvo taip paveikta komunistinės propagandos Antrojo pasaulinio karo metais; kokią įtaką ši propaganda turėjo Kanados lietuvių ir naujų atvykėlių santykiams. Šis darbas paremtas įvairiomis publikacijomis apie komunistų veiklą Šiaurės Amerikoje, taip pat Kanados lietuvių komunistų laikraščio Liaudies balsas straipsnių analize.Reikšminiai žodžiai: Išeivija; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Kanada.

ENThe author indicates that difference between Lithuanian communists and non-communists who immigrated to the USA during the Second World War and after it was very considerable, and in Canada, though the number of communists was not large there, their influence upon the Lithuanian community was significant. Therefore the article answers to the problem questions: how it happened that the Lithuanian community of Canada was effected by the communist propaganda during the years of the Second World War; what influence this propaganda had on the relations between the Canadian Lithuanians and the newly arrived Lithuanians. This work is based on various publications about the communists’ activities in North America, as well as on the analysis of the articles published in the Lithuanian communist newspaper Liaudies balsas (the Voice of the People).

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Lietuvių kolumbai: lietuvių emigracijos istorijos apybraiža / Alfonsas Eidintas. Vilnius : Mintis, 1993. 228 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8441
Updated:
2018-12-17 11:50:43
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: