AGE-specific and gender-specific slang

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
AGE-specific and gender-specific slang
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2005, t. 14, Nr. 2, p. 77-88
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalba, šiuolaikinė; Žargonas; Modern Lithuanian; Slang.
Keywords:
LT
Lietuvių kalba, šiuolaikinė; Žargonas.
EN
Modern Lithuanian; Slang.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos miesto paauglių vartojamo slengo ypatybės. Tirtos Kauno paauglių grupės skirstytos pagal amžių (12–13 metų, 14–16 ir 19 metų) ir pagal lytį (pokalbiuose dalyvavo 101 berniukas ir 103 mergaitės). Tirta 11-oje Kauno miesto rajonų, 36 mokyklų moksleivių. Daugelis gyveno ir mokėsi tame pačiame rajone. Specifinio slengo žodynas rodo to paties amžiaus arba lyties asmenų socialinį ryšį bei solidarumą. Slengas yra būdingas įvairaus amžiaus ir lyties paauglių socialinių vertybių atspindys. Apskritai jauniausiojo amžiaus paaugliai yra aktyviausi slengo vartotojai, o vidurinio amžiaus paaugliai vartoja labiau specifinį slengą. Straipsnyje lyties tapatybė analizuojama iš kalbos pozicijų. Tyrimo pagal lytį rezultatai rodo, kad paauglių subkultūroje mergaitės vartoja labiau užmaskuotą slengą, jo motyvacija labiau dėl solidarumo ir pripažinimo siekio. Berniukai vartoja slengą siekdami įtvirtinti savo vyriškumą ir dominavimą. Apskritai slengas tarnauja abiejų lyčių tapatumui, jėgai ir vadovavimui pademonstruoti, tačiau berniukai žymiai labiau linkę slengu išreikšti norą dominuoti ir įrodyti savo „kietumą“. Tai akivaizdžiai rodo kultūrinius, psichologinius berniukų ir mergaičių skirtumus. Tokiu būdu slengo vartojimas atspindi lyties tapatybę – jis įkūnija vyriškumo bruožus bei jėgą, dažniau pasitaiko ir vėliau vyrų kalboje.

ENThe article analyses slang habits of city teenagers. Teenagers from Kaunas were grouped by age (12-13 years, 14-16 years, and 19 years) and by sex (101 boy and 103 girls were interviewed). The survey was conducted in 36 schools from 11 districts of Kaunas city. Most of teenagers researched lived and went to school in the same district. Specific vocabulary of teen slang shows social connection and solidarity of people of the same age or sex. Slang is a common reflection of social values in teenagers of various ages and sexes. Generally, younger teenagers are the most active users of slang, but middle-age teenagers use more specific slang. The article analyses identities of sexes from a linguistic perspective. Results of the research show that girls use more secret slang in subculture of teenagers; and the motivation for this is solidarity and aiming to be recognised. Boys use slang in order to fix their manliness and domination. Slang, in general, serves for demonstrating one’s identity, power, and leadership in both sexes, however, boys are more minded to express their wish to dominate and prove they are tough. This fact obviously shows a cultural and psychological difference between boys and girls. This is the way how slang reflects sexual identity; it embodies manliness and power and is more often met in a language of men then women.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8438
Updated:
2021-03-01 08:51:28
Metrics:
Views: 39    Downloads: 5
Export: