J. Girniaus "Tauta ir tautinė ištikimybė" kaip diasporos vadovėlis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
J. Girniaus "Tauta ir tautinė ištikimybė" kaip diasporos vadovėlis
Alternative Title:
Girnius' Tauta ir Tautinė Ištikimybė as a diaspora handbook
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2006, Nr. 1, p. 59-72
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje koncentruojamasi į Juozą Grinių ir jo veikalą "Tauta ir tautinė ištikimybė". Girnius buvo itin susirūpinęs lietuvybės likimu pasaulyje ir gana aktyviai siūlė būdus ją išsaugoti. Mėginama interpretuoti jo siūlomus modelius kaip bandymą kurti diasporą. Vis dėlto bendresnis klausimas, susijęs su lietuvių diasporos bruožais, jų raiška ir identifikacija čia negvildenamas, kadangi dabar vykstą procesai nevisiškai sutampa su Girniaus siūlytais modeliais kurie galėtų būti laikomi diasporos kūrimo judesiais. Straipsnyje pristatomas Girniaus požiūris į lietuvybę, lietuvius egzilyje, egzilio lemtį. Siekiama suprasti Girniaus intelektines išeities pozicijas: kodėl tauta autoriui yra nekvestionuojama vertybė? Kodėl individas turi būti priklausomas nuo tautos? Kaip funkcionuoja Girniaus vertybinė sistema? Kam joje skiriami prioritetai?.Reikšminiai žodžiai: Ideologinė kritika; Nacionalizmas; Išeivija; Ugdymas; Konservatyvumas; Liberalumas.

ENThe article focuses on Juozas Girnius and his work “The Nation and National Liability” (Tauta ir tautinė ištikimybė). Juozas Girnius was extremely concerned about the future of Lithuanism in the world and actively offered various ways of its protection. Models offered by him are approached as attempts to create a diaspora. Nevertheless, he does not discuss more general issues related to features of Lithuanian diaspora, their manifestation and identification, since contemporary processes do not completely match models offered by Girnius that might be hold the elements of diaspora’s creation. The article presents Girnius attitude towards Lithuanism, Lithuanian exiles, and the destiny of exiles. The author of the article aims to understand intelligent initial positions of Juozas Girnius: why a nation is unquestioned value to him? Why the individual should depend on a nation? How functions Girnius value system? What priorities does it state?.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8436
Updated:
2018-12-17 11:50:42
Metrics:
Views: 33    Downloads: 12
Export: