Slaptas pasitarimas Šiaurės Amerikos lietuvių reikalu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slaptas pasitarimas Šiaurės Amerikos lietuvių reikalu
Alternative Title:
Secret meeting on Lithuanian-American matters
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2006, Nr. 1, p. 84-91
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTPublikuojamas Lietuvos centriniame valstybės archyve Užsienio reikalų ministerijos fonde rastas dokumentas – „Slaptas pasitarimas Šiaurės Amerikos lietuvių išeivių reikalais, įvykęs 1940 m. sausio 10 d.“, kuris atskleidžia buvusias problemas Šiaurės Amerikos lietuvių kolonijose. Jame dalyvavo Lietuvos respublikos valdančiajai viršūnei priklausantys asmenys, kaip, antai, ministras pirmininkas Antanas Merkys. Slapto pasitarimo tikslas buvo Šiaurės Amerikos lietuvių gyvenimo realijas, bandyti spręsti problemas, susijusias su išeivijos nutautėjimu, ir ieškoti būdų, kaip lietuvius emigrantus parsikviesti į Lietuvą tikintis, kad jie parveš savo sukauptą kapitalą. Šia idėja labiausiai buvo suinteresuotas Draugijos užsienio lietuviams remti pirmininkas R. Skipitis.Reikšminiai žodžiai: Šiaurės Amerikos lietuviai.

ENThe document “A conclave on the issues of North American Lithuanians that was held on 10 January 1940”, which reveals the former problems in the colonies of Lithuanians of North America, and which was found in the stocks of the Ministry of Foreign Affairs in the Lithuanian State Central Archive, is being published. Participating in the conclave were persons who belonged to the ruling top of the Republic of Lithuania, for example, Prime Minister Antanas Merkys. The goal of the conclave was to try to solve the realities of life of North American Lithuanians, which were related to denationalisation of the emigrants and to look for ways of how to invite the Lithuanian emigrants back to Lithuania hoping that they would bring to Lithuania their capital amassed. The Chairman of the Society for the Support of Lithuanians R. Skipaitis was most interested in this idea.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8428
Updated:
2018-12-17 11:50:41
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: