Niemiecka okupacja południowej Suwalszczyzny po 11 listopada 1918 r. Wybrane aspekty

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Niemiecka okupacja południowej Suwalszczyzny po 11 listopada 1918 r. Wybrane aspekty
Alternative Title:
  • German occupation of the southern Suwałki Region after November 11, 1918. Selected aspects
  • Pietų Suvalkijos vokiečių okupacija po 1918 m. lapkričio 11 d. atrinkti aspektai
In the Journal:
Biuletyn Historii Pogranicza . 2018, nr. 18, p. 57-75
Keywords:
LT
Pirmasis pasaulinis karas; Suvalkų apskritis; Suvalkų regionas; Vokiečių okupacija
EN
German occupation; Suvalki County; Suwalki region; WWI; World War I
Summary / Abstract:

LTPietų Suvalkija su Augustavo, Suvalkų ir Seinų pavietais sudarė 1867 m. įkurtos Suvalkų gubernijos dalį. Dar prieš Didžiojo karo pradžią ja savo susidomėjimą reiškė vokiečių valdžia. Jau tuomet pasirodė įvairūs šių žemių aneksijos planai, planuojant joje buvusias dvarų valdas, priklausiusias Rusijos iždui, pasidalinti tarp vokiečių veteranų. Pralaimėtas karas pakoregavo šiuos vokiečių politikų planus. Po 1918 m. lapkričio 11 d. pietinėje Suvalkijoje toliau tebesibazavo vokiečių okupacinės karinės formuotės, tačiau kartu kūrėsi ir lenkų administracinės valdžios struktūros. Viena iš tokių - Suvalkų apygardos Laikinoji piliečių taryba. Tik susikūrusi ji iš karto ėmė bendradarbiauti su okupacine vokiečių administracija, nes jos valdininkai buvo įdarbinti kaip prekybos su Prūsais atstovais pardavinėjant Rytprūsiams medieną iš Augustavo girios. 1919 m. pradžioje okupacinės valdžios pozicijos šioje teritorijoje sustiprėjo. Tai atsitiko dėl to, kad Suvalkijos teritorijoje buvo sukoncentruota didelės vokiečių kariuomenės pajėgos, kuriomis remiantis vokiečių valdžia bandė, pagal galimybes, realizuoti savo planus, tarp jų - remti lietuvių teritorinius siekius Suvalkijoje. Pagaliau Lenkijos valdžios pastangos, siekusios Antantės (Entante) įsikišimo spaudžiant Vokietiją, kad jos kariuomenė pasitrauktų iš okupuotos pietų Suvalkijos 1919 m. vasaros pabaigoje buvo apvainikuotos sėkme. [Iš leidinio]

ENThe area of the southern Suwałki Region, i.e. the powiats (districts) of Augustów, Suwałki and Sejny, was part of the Suwałki Governorate established in 1867. The interest of the German authorities in this region dates back to even before the outbreak of the Great War. Already at that time there were plans to annex this area and to divide the land estates located there (belonging to the treasury of the Russian state) among the German veterans. The lost war, however, thwarted the intentions of German politicians. After November 11, 1918, German occupation troops were still stationed in the southern Suwałki Region - the only change was the creation of structures of Polish administration in the form of the Provisional Civil Council of the Suwałki District. Shortly after its establishment, it started cooperation with parts of the German occupation administration, because its officials - who were employed in the role of sales representatives - gave hope for favorable sale of timber from the Augustów Primeval Forest to East Prussia. The beginning of 1919 brought about the strengthening of the position of occupation authorities in the region. This was due to the concentration of German troops in the Suwałki Region - German authorities tried to pursue their own plans as much as possible, also by supporting territorial claims of Lithuanians. The efforts of the Polish authorities made over a number of months, aimed at persuading the Entente to put pressure on the Germans to withdraw their troops from the southern Suwałki Region, proved successful at the end of the summer of 1919. [From the publication]

ISSN:
1641-0033
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84204
Updated:
2020-07-09 21:17:11
Metrics:
Views: 6
Export: