Mąstymo operacijų - klasifikavimo ir serijavimo - kitimas septintaisiais vaiko gyvenimo metais.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mąstymo operacijų - klasifikavimo ir serijavimo - kitimas septintaisiais vaiko gyvenimo metais
Alternative Title:
A Change in Thinking Operations – Classification and Serialisation – in the Seventh Year of a Child’s Life
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 240-245
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis prof. J. Laužiko išsakytomis idėjomis apie mokyklinę vaiko sambrandą, analizuojamas dviejų mąstymo operacijų – klasifikavimo ir serijavimo – kitimas septintaisiais vaiko gyvenimo metais. Tyrimui naudojamos keturios J. Piaget ir B. Inhelder sudarytos metodikos klasifikavimui ir serijavimui tirti. Tyrime dalyvavo 30 septintųjų gyvenimo metų vaikų. Tyrimas – longitudinis. Jo rezultatai parodė, kad klasifikavimo ir serijavimo mąstymo operacijos vystosi paraleliai. Septintaisiais gyvenimo metais klasės ir serijos turinys bei apimtis nėra pakankamai koordinuojami, nes vaikas nesugeba anticipuoti palyginimų dviem kryptimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mąstymo operacijos; Klasifikavimas; Serijavimas (vaiko psichologija).

ENIn accordance with the ideas of Professor J. Laužikas on a child’s school maturity, the article analyses the alteration of classification and seriation, the two thought operations, in the seventh year of a child. Four methods presented by J. Piaget and B. Inhelder to examine classification and seriation are used for the research. Thirty children in their seventh year took part in the research. The research has a longitudinal character. The research revealed that thought operations of classification and seriation develop in parallel. In the seventh year of a child the content and extent of a class and a series are not coordinated enough as far as a child is not able to anticipate comparisons in two directions. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8411
Updated:
2018-12-20 22:57:46
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: