Raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raštai / Vaižgantas. T. 17, Literatūros istorija, 1913-1925 / [parengė Eligijus Daugnora]
Authors:
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Pages:
537 p
Keywords:
LT
Spaudos draudimas; Literatūros istorijos paskaitos; Biografijos.
EN
Ban of print; Lectures on history of literature; Biographies; Bibliographies.
Summary / Abstract:

LTVaižganto Raštų XVII tome spausdinama 1913-1925 m. skelbti literatūros istorijos darbai (straipsniai, apybraižos). Šie tekstai kilę iš paskaitų, skaitytų Vaižganto Lietuvos universitete. Daug vietos XVII Raštų tome skirta lietuvių literatūrai rusų raidėmis aptarti, brolių Juškų-Juškevičių gyvenimui ir kūrybai pristatyti. Paskaitų ciklą Vaižgantas skyrė draudžiamuoju laikotarpiu iškilusiems lietuviams – Laurynui Ivinskiui, broliams Juzumams-Juzumavičiams, kunigui Kazimierui Skrodzkiui, Kun. Juozapui Silvestrui Dovydaičiui-Šiaulėniškiui Seneliui, Antanui Baranauskui, Antanui Justinui Vienažindžiui-Vienužiui, Antanui Kriščiukaičiui-Aišbei, Ksaverui Sakalauskui-Vanagėliui ir Martynui Jankui. Raštuose pateikta smulki šių šiandien klasikais tapusių asmenybių gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Tomo pabaigoje – tekstų bibliografija, komentarai, žodynėlis, pavardžių rodyklė.

ENIn vol. 17 of Vaižgantas’ writings, one encounters his works of literary history from 1913 to 1925 (articles, essays). These texts originate from lectures given by Vaižgantas in Lithuanian universities. A lot of space in vol. 17 is dedicated to writing about Lithuanian literature in Russian letters, and to introducing the life and work of the brothers Juška-Juškevičius. Vaižgantas’ lecture cycle was focused on Lithuanians who rose to prominence during the period when the Tsarist régime had banned the publication of books written in proper Lithuanian (Latin script): – Laurynas Ivinskis, the brothers Juzumas-Juzumavičius, Fr Kazimieras Skrodzkis, Fr Juozapas Silvestras Dovydaitis-Šiaulėniškis (Senelis), Antanas Baranauskas, Antanas Justinas Vienažindys-Vienužis, Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis and Martynas Jankus. The Writings present a detailed review of the life and works of these people, who have now become classics of Lithuanian literature. AT the end of vol. 17 are a bibliography, commentaries, a glossary and an index of surnames.

ISBN:
9986405254 (bendras); 9955698160 (t. 17)
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8410
Updated:
2016-07-06 09:25:28
Metrics:
Views: 9
Export: