Raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raštai / Vaižgantas. T. 17, Literatūros istorija, 1913-1925 / [parengė Eligijus Daugnora]
Authors:
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Pages:
537 p
Keywords:
LT
Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTVaižganto Raštų XVII tome spausdinama 1913-1925 m. skelbti literatūros istorijos darbai (straipsniai, apybraižos). Šie tekstai kilę iš paskaitų, skaitytų Vaižganto Lietuvos universitete. Daug vietos XVII Raštų tome skirta lietuvių literatūrai rusų raidėmis aptarti, brolių Juškų-Juškevičių gyvenimui ir kūrybai pristatyti. Paskaitų ciklą Vaižgantas skyrė draudžiamuoju laikotarpiu iškilusiems lietuviams – Laurynui Ivinskiui, broliams Juzumams-Juzumavičiams, kunigui Kazimierui Skrodzkiui, Kun. Juozapui Silvestrui Dovydaičiui-Šiaulėniškiui Seneliui, Antanui Baranauskui, Antanui Justinui Vienažindžiui-Vienužiui, Antanui Kriščiukaičiui-Aišbei, Ksaverui Sakalauskui-Vanagėliui ir Martynui Jankui. Raštuose pateikta smulki šių šiandien klasikais tapusių asmenybių gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Tomo pabaigoje – tekstų bibliografija, komentarai, žodynėlis, pavardžių rodyklė.Reikšminiai žodžiai: Spaudos draudimas; Literatūros istorijos paskaitos; Biografijos; Ban of print; Lectures on history of literature; Biographies; Bibliographies.

ENIn vol. 17 of Vaižgantas’ writings, one encounters his works of literary history from 1913 to 1925 (articles, essays). These texts originate from lectures given by Vaižgantas in Lithuanian universities. A lot of space in vol. 17 is dedicated to writing about Lithuanian literature in Russian letters, and to introducing the life and work of the brothers Juška-Juškevičius. Vaižgantas’ lecture cycle was focused on Lithuanians who rose to prominence during the period when the Tsarist régime had banned the publication of books written in proper Lithuanian (Latin script): – Laurynas Ivinskis, the brothers Juzumas-Juzumavičius, Fr Kazimieras Skrodzkis, Fr Juozapas Silvestras Dovydaitis-Šiaulėniškis (Senelis), Antanas Baranauskas, Antanas Justinas Vienažindys-Vienužis, Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis and Martynas Jankus. The Writings present a detailed review of the life and works of these people, who have now become classics of Lithuanian literature. AT the end of vol. 17 are a bibliography, commentaries, a glossary and an index of surnames.

ISBN:
9986405254 (bendras); 9955698160 (t. 17)
Related Publications:
Чужое пространство и эсхатологическое время в хронотопе ссылки (на примере писем Юозапаса Сильвестраса Довидайтиса) / В. Просцевичус, В. Билотас. Вестник Томского государственного университета. Филология. 2020, 65, p. 276-291.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8410
Updated:
2016-07-06 09:25:28
Metrics:
Views: 18
Export: