Šiaulėnai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulėnai
Editors:
Publication Data:
Vilnius : Baltijos kopija, 2004
Pages:
623 p.
Notes:
Bibliografija.
Contents:
PRATARMĖS. Antanas Čepononis. Šiaulėniškių praeities pėdomis ; Irena Seliukaitė. Ekspedicija - atminties žadintoja ; Aleksandras Šidlauskas. Balio Buračo žemės garsai — GAMTA, GEOGRAFIJA. Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė. Šiaulėnų seniūnijos geografinė apžvalga — PRAEITIS. Birutė Šilinienė. Šiaulėnų miestelio herbas ; Kazys Misius. Šiaulėnų miestelio praeitis iki 1915 m. ; Povilas Spurgevičius. Šv. Onos bažnyčia ; Gintautas Žalėnas. Vertingiausi Šiaulėnų bažnyčios sakralinio meno paminklai ; Evaldas Tamulionis. Iš Šiaulėnų parapijos ir bažnyčios istorijos ; Evaldas Tamulionis. Šiaulėnų kapinių koplyčia ; Viktoras Urbonas. Ona ir Marcelė Jurgauskaitės - knygnešės ir daraktorės ; Nijolė Petraitytė. Knygos kelias Šiaulėnų apylinkėse spaudos draudimo metais ; Pasakojimai apie knygnešius ir knygų platinimą ; Vytautas Jarašiūnas, Almonė Sakalauskienė. Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos istorija ; Dainora Šaltienė, Virgilijus Kedys. Išnykusių kaimų pėdsakai ; Pasakojimai apie išnykusius kaimus ; Vitas Pranas Tutkus. Šiaulėnų kompleksas — BALYS BURAČAS IR JO PALIKIMAS. Balio Buračo gyvenimas ir veikla ; Stanislovas Žvirgždas. Balys Buračas - fotografas ; Aleksandras Šidlauskas. Kaimui paaukotas gyvenimas. Apybraiža apie Balį Buračą ; Aleksandras Šidlauskas. Šiaulėnų kraštas Balio Buračo nuotraukose ; Balys Buračas. Naujųjų metų sutiktuvės Šiaulėnų apylinkėse ; Balys Buračas. Pirmą dieną ganykloje ; Balys Buračas. Šiaulėniškių Devintinės ; Balys Buračas. Joninės. Kaip šiaulėniškiai jas anksčiau praleisdavo ; Balys Buračas. Joninės ; Balys Buračas. Man grėblelis išrašytas, iš bernelio išprašytas ; Gimtoji žemė Balio Buračo nuotraukose ; Balys Buračas. Šiaulėniškių rugiapjūtė ; Balys Buračas. Vėlinės ir mirusiųjų gerbimo papročiai ;Balys Buračas. Kalėdų naktis - ramybės naktis.(Kalėdų nakties nuotykiai Lietuvoje) ; Balys Buračas. Mūsų senoviški papročiai. (Lietuviškos sėjos apeigos) ; Balys Buračas. Lietuvos kryžiai ; Balys Buračas. Akmeniniai Nirtaičių senkapių paminklai ; Balys Buračas. Dievdirbys Juozas Dzidaveckis ; Balys Buračas. Dievdirbys Bronius Buračas — TRADICINĖ KULTŪRA. Alė Počiulpaitė. Šiaulėnų mediniai kryžiai ; Alė Počiulpaitė. Balio Buračo užfiksuoti Šiaulėnų kryžiai ; Antanas Stravinskas Šiaulėnų krašto ūkis ir kalvystė ; Janina Samulionytė. Valgymo papročiai ; Janina Samulionytė. Valgiai ; Janina Samulionytė. Indai ir įrankiai ; Irena Seliukaitė, Liberias Klimka.Vasaros darbai ir šventės: papročių kaita ; Irena Čepienė. Etninis religinis auklėjimas šeimoje. (XX a. I pusė) ; Vitalija Miežutavičiūtė. Apie liaudies mediciną ; Aleksandras Šidlauskas. Eiliuotojų kūrybos grožis ; Eiliuotojų tekstai ; Eglė Kulvietienė. Kaimo žmonės ir jų likimai — KULTŪRA Egidijus Prascevičius. Šiaulėnų seniūnijos kultūros vertybės ; Kultūros vertybių sąrašas ; Stanislovas Šenauskas. Šiaulėnų kalneliai mena... ; Kęstutis Norys. Mėgėjų kūrybos puslapiai (Kultūros namų metraščio fragmentai) ; Zita Šilinskienė. Knygų pasaulyje ; Vitas Pranas Tutkus. Muziejuje - krašto praeitis ; Vitas Pranas Tutkus. Sportinis gyvenimas — ŽYMIEJI ŽMONĖS. Pranciška Kazlauskaitė. Kiekvienam nors po žodį paskirkim ; Žymūs Šiaulėnų krašto žmonės ; Eligijus Daugnora. Juozapas Silvestras Dovydaitis ; Lionė Hofmanienė. Marcelinas Šikšnys ; Pranciška Kazlauskaitė. Dailininko keliais ; Aldonos Ragauskaitės-Kuliukienės autobiografija —KALBA. Giedrė Čepaitienė. Kalbos etiketo pavyzdžiai ; Aleksandras Šidlauskas. Šiaulėniškių vardai — TAUTOSAKA. Dainos ; Pasakos, sakmės, patarlės ; Šiaulės kalnas ; Patarlės ir priežodžiai ; Mįslės — LITERATŪRA. Straipsniai apie Šiaulėnus.
Keywords:
LT
Lietuva; Kraštotyra; Archeologija; Etnologija
EN
Lithuania; Regional studies; Archaeology; Ethnology
Summary / Abstract:

LTŠiandien, kai vis didesnę reikšmę įgauna autentiško tautos kultūros paveldo paieškos, kiekvienas iš mūsų, miesto ar kaimo žmogus, jaučiame poreikį turėti kultūrinį-istorinį leidinį, reprezentuojantį gimtąjį kraštą. Sveikinu šiaulėniškius, visus Radviliškio rajono žmones, leidinio iniciatorius ir sudarytojus monografijos "Šiaulėnai" pasirodymo proga. Krašto istorija - tautos istorijos dalis. O istorija ir kultūra neatsiejamos. Šiandieninę kultūrą išsamiau suprasti sunku neatskleidus jos raidos, tradicijos. Pasak kultūrologų, etnokultūra - išliekančių tautos dvasinių ir materialinių vertybių visuma - stipriausiai reiškiasi per gimtąją kalbą, religiją, liaudies kūtybą, tradicijas, papročius, žmonių fizinę ir protinę veiklą. Ji lemia tautos, bendruomenės narių tarpusavio santykius, ryšius su kitomis tautomis, bendruomenėmis, gamta. Mes, lietuviai, esame maža tauta. Kad neištirptume, turime išsaugoti kultūros paveldą, istorinę atmintį. Tik išlaikydami ryšį su praeities kultūra, mes galime išlikti kaip tauta. O pradėkime nuo tėviškės, gimtojo krašto... Radviliškio rajonas gali didžiuotis senais, prasmingos praeities miesteliais. Kiekvienas iš jų yra kuo nors savitas ir patrauklus. Šušvės kairiajame krante įsikūrę Šiaulėnai, istoriniuose šaltiniuose minimi nuo XV a., - reikšmingas tautinio pasipriešinimo ir atgimimo židinys. Garbingi šio krašto žmonės įnešė svarų indėlį į rajono ir visos tautos istoriją, kultūrą. Šemetos, 1863 m. sukilėlių vadas Adomas Bitė, liaudies švietėja, knygnešė Marcelė Jurgauskaitė, broliai Balys ir Jonas Buračai, literatas MarcelinasŠikšnys - vardai, ne kartą girdėti ne tik radviliškiečiams. Turistai neaplenkia Šiaulėnų krašto muziejaus, XV a. menančios Šv. Onos bažnyčios, legendomis apipinto Šiaulės kalno, Buračų sodybos ir kitų žymių seniūnijos vietų.Graži šių dienų šiaulėniškių tradicija - tėviškėnų sambūriai, kai Šv. Onosdieną į gimtąjį miestelį sugrįžta po Lietuvą išsibarstę ir net už jos ribų gyvenantys kraštiečiai. Apie Šiaulėnus netrūksta publikacijų spaudoje, šio krašto istorijos fragmentai minėti ne viename leidinyje. Tačiau pasigesta vienos didelės, išsamios, profesionaliai parengtos knygos, pasakojančios apie miestelį ir jo apylinkes nuo žilos senovės iki šių dienų - apimančios viską, ko trapi žmogaus atmintis išsaugoti nepajėgi. Pagaliau kilnus sumanymas virto tikrove - knyga išleista. Monografija - vertingas etnografijos studijų šaltinis, supažindinantis skaitytoją su Šiaulėnų krašto, dalies Šiaurės Lietuvos, materialiosios ir dvasinės kultūros paveldu, tradicijomis, žodine liaudies kūryba. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9955568135
Related Publications:
Galios santykių mechanizmų, kaip neformalaus ugdymo formos, įtaka nesantuokinių vaikų skaičiui XIX a. pab.-XX a. pr. Lietuvos kaime: Šiaulėnų parapijos atvejis / Vilius Šadauskas. Scientific research in education. Vol. 2, [2nd Lithuanian Educational Research Association LETA) conference and 2nd conference of doctoral students in education, Klaipėda University, Lithuania, 11-12 October, 2018] / editing: Rūta Girdzijauskienė, Liudmila Rupšienė, Lilia Žukauskienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. P. 99-109.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84093
Updated:
2020-08-03 19:18:36
Metrics:
Views: 8
Export: