Jeremy Benthamo utilitarizmas, skaitmeninis panoptikumas ir nuolatinio stebėjimo prezumpcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jeremy Benthamo utilitarizmas, skaitmeninis panoptikumas ir nuolatinio stebėjimo prezumpcija
Alternative Title:
Utilitarianism of Jeremy Bentham, digital panopticon and the presumption of permanent surveillance
In the Journal:
Logos (Vilnius) . 2016, 88, p. 72-82
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Utilitarizmas; Malonumų skaičiuoklė; Panoptikumas; Viešpataujanti mažuma; Politinis korektiškumas
EN
Utilitarianism; Hedonic calculus; Panopticon; Dominant minority; Political correctness
Summary / Abstract:

LTKlasikinio utilitarizmo pradininkas Jeremy Benthamas pasiūlė du žmonijos tobulinimui būtinus įrankius – malonumų skaičiuoklę ir panoptikumą. Abu drauge Viešpataujančiai Mažumai žadėjo suteikti absoliučią valdžią visuomenės daugumos atžvilgiu. Abu pasirodė netinkami: skaičiuoklė – todėl, kad laimės neįmanoma redukuoti į naudą ir malonumą; panoptikumas – dėl jo architektūrinio sudėtingumo ir brangumo. Tačiau Benthamo totalitarinės kontrolės nepertraukiamu stebėjimu idėja nebuvo užmiršta ir buvo sėkmingai realizuota kitomis priemonėmis – skaitmeninėmis technologijomis ir politinio korektiškumo ideologija. [Iš leidinio]

ENOriginator of classical utilitarianism Jeremy Bentham proposed two instruments indispensable for the improvement of humankind: hedonic calculus and panopticon. Both together would give the Dominant Minority of society absolute power over the majority. In the end both were worthless: the calculus – because of the irreducibility of happiness to utility and pleasure; and the panopticon – because of its architectural sophistication and expensiveness. Nevertheless, Bentham’s idea of totalitarian control by means of permanent surveillance survived and was successfully implemented by other means: digital technologies and the ideology of politically correct thinking. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84071
Updated:
2020-07-28 20:26:11
Metrics:
Views: 5
Export: