The Experiences of Lithuanian exile : between loss and discovery

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Experiences of Lithuanian exile: between loss and discovery
In the Journal:
Lituanus. 2006, vol. 52, no. 3, p. 48-58
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Egzilis; Emigrantai (Diaspora); "Trečiojo brolio fenomenas"; Tautinis identitetas; Migrantai; Lithuanian Exile; Emigres; "The third brother"; National identity; Migrants.
Keywords:
LT
Egzilis; Išeivijos literatūra / Exodus literature; Migracija / Migration; Trečiojo brolio fenomenas; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTIšeivijos kultūros patirtys gali ir kartais privalo būti įtrauktos į lietuvių kultūrinę erdvę. Straipsnyje keliamas klausimas, ką reiškia būti kūrėju pasaulinės kultūros arenoje. Nuo pat pirmųjų dienų svetur Lietuvos egzilio kultūros atstovai, ypač rašytojai, sprendė identiteto klausimus, fiksavo teigiamus ir neigiamus santykio su juos supančia aplinka aspektus. Vietinės ir globalios erdvės, nacionalinės ir Vakarų kultūros opcijos ir jų sąveika tapo vyraujančia išeivių kūrybos tema. Straipsnio tikslas – apžvelgti Lietuvių egzilio kultūros sklaidą pirmajame pokario dešimtmetyje, dėmesį koncentruojant ties identiteto ir erdvės problemomis kūriniuose.

ENExperiences of the emigration may and sometimes must be integrated into the space of Lithuanian culture. The article addresses a question of being an artist on a stage of global culture. From the first days abroad, ambassadors of Lithuanian exilium culture, especially writers, tackled identity questions, and outlined positive and negative aspects of their relationship with the surrounding environment. Local and global spaces, options within national and western cultures, and their relationship became the main subject in works of emigrants. The purpose of the article is to disclose the dispersion of Lithuanian exilium culture during the first post-war decade with the main focus on identity and space problems in its works.

ISSN:
0024-5089
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8404
Updated:
2020-12-21 20:26:23
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: