Medingėnai. Bažnyčios istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medingėnai. Bažnyčios istorija
Alternative Title:
Medingėnai: the history of the church
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Medingėnai; Bažnyčios; Žemaičių kapitula; Žemaičių kanauninkas.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Medingėnai; Vienuolijos / Monasteries; Žemaičių kanauninkas; Žemaičių kapitula.
Summary / Abstract:

LTIki pat 1913 m., kuomet įsteigta Medingėnų parapija, bažnyčia visuomet buvo kaip Žarėnų parapijos filija. 1740 m. Rapolas Grincevičius užrašė Medingėnus altarijai Varniuose. Kaip teigiama XVIII a. pabaigoje sudarytame bažnyčios inventoriniame aprašyme, bažnyčią pastatė Žemaičių kanauninkas Kazimieras Giecas XVIII a. II-oje pusėje, maždaug apie 1767-1769 m. XIX a. pradžioje buvo minima, jog XVIII a. statyta bažnyčia vis dar nėra konsekruota, menkai buvo remontuojama, pradėjo griūti. 1881 m. bažnyčia buvo pailginta 3 sieksniais. Didžiausi pasikeitimai vykdyti XX a. pradžioje. Dar 1891 m., tarsi ruošiantis didesniems perstatymams, pagal Ustino Golinevičiaus projektą pastatyta nauja mūrinė iki dabar išlikusi varpinė. Pagal inžinieriaus Nikolajaus Andrejevo projektą 1901-1902 m. pastatyta nauja medinė, dabar tebestovinti Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia. [Iš leidinio]

ENRight until the year 1913, when the Medingėnai parish was established, the Church always was as a filia of the Žarėnai parish. In 1740 Rapolas Grincevičius signed it over to the altarists in Varniai. According to the inventory description of the Church made at the end of the 18th century, the Canon of Samogitia Kazimieras Giecas built the Church in the second half of the 18th century, approximately around the year 1767-1769. At the beginning of the 19th century it was mentioned that the Church built in the 18th century was not consecrated yet, was poorly repaired, started to fall down. In 1881 the Church was made longer by three fathoms. The greatest changes were made at the beginning of the 20th century. As far back as 1891, as if preparing for more serious rebuilding, according to the design of Ustinas Golinevičius a new brick belfry, which has survived up to the present day, was built. According to the design of the engineer Nikolaj Andrejev, in 1901-1902 the new Medingėnai wooden Church of Saint Trinity, which still stands there, was built.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/840
Updated:
2020-09-13 16:18:51
Metrics:
Views: 24    Downloads: 7
Export: