Rūpintojėlis : pilnas 1977-1990 m. pogrindyje išleistų numerių (1-26) rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rūpintojėlis: pilnas 1977-1990 m. pogrindyje išleistų numerių (1-26) rinkinys
Publication Data:
Kaunas : Judex, 2000.
Pages:
1231 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pogrindžio spauda; Antisovietinis pogrindis.
Keywords:
LT
20 amžius; Pogrindžio spauda.
Summary / Abstract:

LTArkivysk. Jurgio Matulaičio 50-ųjų mirties metinių minėjimo išvakarėse 1977 01 26 pranciškonei ses. Benvenutai Adai Urbonaitei kilo mintis leisti religinį leidinį. Rytojaus dieną, nuvykusi į minėjimą Marijampolėje, gavo kun. Juozo Šalčiaus pritarimą ir pažadą tą idėją remti. Neužilgo tuo reikalu jau tarėsi keletas žmonių: mokytojas istorikas Kazimieras Šapalas, kun. Lionginas Kunevičius, medicinos studentas Donatas Stakišaitis ir ses. Ada Urbonaitė. Visi pritarė K. Šapalo pasiūlytam žurnalo pavadinimui "Rūpintojėlis". Gegužės mėnesį išėjo pirmasis jo numeris. "Rūpintojėlis", pasak leidėjų, buvo kitoks nei kiti tuo metu ėję leidiniai - jis kalbėjo ne rūsčios tikrovės faktais, o tiesos žodžiu apie Dievą ir Tėvynę, filosofijos išmintimi apie gyvenimo vertybes, didžiųjų asmenybių pavyzdžiais, poezijos galia kalbėjo visiems, o ypač sovietų ideologijos gniuždomam jaunam žmogui. Pradėjus eiti legaliai katalikiškai periodikai, 1990 m. "Rūpintojėlis" nustotas leisti. Knygoje sudėti visi 26 "Rūpintojėlio" numeriai. Šalia slapyvardžių ir po nepasirašytais straipsniais laužtiniuose skliausteliuose rašomos autorių pavardės. Pagal dabartines normas pataisyta kalba, užsienio autorių pavardžių transkripcija, sutvarkytos ir papildytos rubrikos, viršeliai, kurie buvo neiliustruoti, pagyvinti liaudies meno kūrinių nuotraukomis.

ENOn 26/01/1977, right before the 50th death anniversary of Jurgis Matulaitis, Franciscan sister Benvenuta Ada Urbonaite got an idea to publish a religious publication. Tomorrow, when she came to the celebration in Marijampole, she got an approval and a promise to support this idea from a priest Juozas Šalčius. After some time, this issue has been discussed by several people: teacher and historian Kazimieras Šapalas, priest Lionginas Kunevičius, medicine student Donatas Stakišaitis, and sister Ada Urbonaitė. All participants approved the name “Rūpintojėlis” offered to the magazine by K. Šapalas. The first volume of the publication was issued in May. According to the publishers, “Rūpintojėlis” differed from other publications of that time – it did not reveal facts of cruel reality, but spoke the words of truth about God and the Homeland, presented philosophic thoughts about the values of life, and delivered examples of great personalities; the power of poetry accessed everyone, but especially approached to young people depressed by soviet ideology. In 1990, after the start of publishing legal Catholic publications, the publication of “Rūpintojėlis” was stopped. The book presents of 26 volumes of “Rūpintojėlis”. The names of the authors are indicated next to the pseudonyms and below the undersigned articles in angle brackets. The language and the transcription of foreign authors are modified according to contemporary norms; headings are handled and added; and previously non-illustrated covers are decorated with the photographs of folk art.

ISBN:
9986948347
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8397
Updated:
2017-06-26 18:16:53
Metrics:
Views: 47
Export: