Abiturientų akademinių gebėjimų raiškos analizė.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Abiturientų akademinių gebėjimų raiškos analizė
Alternative Title:
Analysis of the expression of graduates’ academic skills
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 181-185
Summary / Abstract:

LTLietuvoje įtvirtinus centralizuotų valstybinių egzaminų praktiką, iš baigiančiųjų bendrojo lavinimo mokyklas išsiskyrė ypač aukštus pasiekimus turintys jauni žmonės, galintys papildyti šalies intelektualini potencialą. Analizė parodė, kad iš kiekvieną valstybinį egzaminą laikiusių abiturientų, 1,4 proc. gavo aukščiausius bent vieno dalyko įverčius. Vidutinį rodiklį viršija užsienio kalbos ir matematikos žinių lygis; tai tenkina visuomenės poreikius. Tyrimas patvirtino prielaidą, kad brandos egzaminų darbų didžiausi įverčiai laikytini ne tik jaunų žmonių akademinių pasiekimų, bet ir jų intelekto, subrendimo rodikliu; tokius įverčius gavę jaunuoliai ir merginos laikytini šalies turtu, jos intelektinio potencialo plėtros būtina sąlyga. Nors plataus profilio aukštų akademinių pasiekimų turintys abiturientai sudaro santykinai nedidelę vidurinį išsilavinimą įgyjančių jaunuolių dalį, tačiau jie turi ne tik aukštą intelektą, yra labai darbštūs ir geba priimti kvalifikuotą pagalbą pedagoginiu požiūriu; jų intelekto galimybių plėtra yra itin svarbus aukštųjų mokyklų uždavinys. Tiriant paaiškėjo, kad gimnazija yra pagrindinė bendrojo vidurinio lavinimo institucija, gebanti sudaryti geriausias gabių moksleivių ugdymo sąlygas, skatinanti moksleivių visapusiškų gebėjimų ir interesų plėtojimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vaikinų lietuvių kalbos mokėjimo pasiekimai labai atsilieka nuo merginų mokymosi rezultatų.Susirūpinimą kelia miestelių ir kaimų mažos vidurinės mokyklos, neturinčios tinkamų sąlygų gabiems moksleiviams ugdyti. Dabartinis problemos sprendimas laikytinas kosmetiniu, reikia parengti šių mokyklų tinklo raidos strategines perspektyvas.

ENWith introducing the practise of centralised state examinations in Lithuania, young people with especially high achievements from general education schools who are capable of increasing the national intellectual potential stood out against all the graduates. The analysis showed that out of graduates who passed each state examination, 1,4 ℅ were given the highest marks. The average indicator is exceeded by the level of knowledge on foreign languages and mathematics and this satisfies the public needs. The survey proved the assumption that the highest marks given for the state examinations should be considered to be the indicator not only of young people’s academic achievements but also of their intelligence and maturity; boys and girls given the highest marks should be considered as the national capital and precondition for the development of the state’s intellectual potential. Though graduates with high wide-ranging academic achievement account for a comparatively small part of the total number of young people who have completed secondary education, they have not only high intelligence but also are very diligent and capable of receiving qualified assistance from pedagogical point of view; the development of their intellectual potential is especially important task of higher educational establishments. The survey also revealed that the gymnasium is the main general secondary education institution capable of creating the best possible conditions for educating talented pupils and of encouraging the development of versatile skills and interests of pupils.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8394
Updated:
2018-12-20 22:57:45
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: