Klaipėdos krašto Seimelis: 1935 m. rinkimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto Seimelis: 1935 m. rinkimai
Alternative Title:
Chamber of representatives of the Memel territory: the election in 1935
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2019, 98, p. 181-194
Keywords:
LT
16 amžius; 1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu; 20 amžius.
Summary / Abstract:

LTPer šešiolika metų, kai Lietuva disponavo suvereno teisėmis į Klaipėdos kraštą, Krašto įstatymų leidžiamoji valdžia – Seimelis – buvo renkama šešis kartus. Visi rinkimai pasižymėjo politinėmis intrigomis ir kovomis. Tačiau, remiantis išlikusiais archyvuose duomenimis, beveik aršiausi Seimelio rinkimai vyko 1935 m. Tai liudija Krašto gubernatoriaus raštai centrinei valdžiai, Valstybės saugumo departamento spaudos dienynai, Valstybės saugumo policijos Klaipėdos apygardoje biuleteniai, Klaipėdos krašto pasienio policijos vado raportai, Šiaulių apygardos tardytojų nutarimai, vokiečių bei kitų valstybių žiniasklaida, gyventojų protestai, skundai bei apylinkės rinkimų komisijos narių pareiškimai Klaipėdos apygardos rinkimų komisijai. Maža to, šiuos rinkimus stebėjo apie penkiasdešimt užsienio žurnalistų iš tokių leidinių kaip Times, Daily Express, Daily Mail, Morning Post, Daily Telegraph, taip pat iš Vokietijos, Lenkijos žiniasklaidos priemonių. Tokio susidomėjimo priežastimis galėjo būti 1935 m. centrinės Lietuvos valdžios padaryti Klaipėdos krašto Seimelio rinkimų įstatymo pakeitimai, vėl didėjantis Vokietijos vaidmuo Europoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Seimelis; Rinkimai; Seimelio nariai; Chamber of representatives; Elections; Deputies for the Memel territory.

ENDuring the period of sixteen years when Lithuania enjoyed sovereign rights over the Memel Territory, the Chamber of Representatives, the territorial legislature, was elected six times. All elections were coupled with political intrigues and struggles. However, the most bitter elections of the Chamber of Representatives took place in 1935. This chaos was described: in the letters of the Governor of the Memel Territory to the central government; the press diaries of the State Security Department; the bulletins of the State Security Police district in the Memel Territory; the reports of the Commander of the Memel Territory Border Police; the district investigator’s resolutions; the German and other states’ mass media; the complaints and protests of the Memel Territory residents; the declarations of the members of the regional election commissions to the Memel District Electoral Commission. Moreover, about thirty foreign journalists from such newspapers as Times, Daily Express, Daily Mail, Morning Post, Daily Telegraph, etc., observed the election. The reasons for such interest could have been the amendments made by the Central Government of Lithuania to the Law on the Elections of the Chamber of Representatives of the Memel Territory in 1935, the growing role of Germany in Europe, etc. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2019.20
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83938
Updated:
2020-07-28 20:26:07
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: