Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, mokytojo asmenybė.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, mokytojo asmenybė
Alternative Title:
The Personality of the Teacher of Children with Special Needs
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 168-172
Keywords:
LT
Asmenybės ir pedagoginės savybės; Humaniškumas; Kantrumas; Specialieji pedagogai; Teigiamos nuostatos specialiųjų poreikių turinčių vaikų atžvilgiu.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis tiriamų pedagogų nuomone, nagrinėjama, kokių asmenybės ir pedagoginių savybių privalo turėti specialiosios mokyklos mokytojas. Tyrime dalyvavo 80 pedagogų. Tiek bendrųjų, tiek specialiųjų mokyklų pedagogai mano, kad specialiosios mokyklos mokytojas nuo vidurinės mokyklos mokytojo turi skirtis tiek darbo specifika, tiek asmenybės ir pedagoginėmis savybėmis. Tirtų mokyklų pedagogų nuomone, specialiųjų poreikių vaikų pedagogui svarbiausios savybės yra: kantrus, teigiamos nuostatos specialiųjų vaikų atžvilgiu, atsižvelgiantis į vaiko gebėjimus, pagarbiai besielgiantis su savo ugdytiniais, susivaldantis, visuomet išklausantis, humaniškas ir kt.

ENThis article examines the personal and pedagogical qualities that are necessary for a teacher at a special school according to the opinion of the pedagogues. Eighty pedagogues took part in the research. Pedagogues of both comprehensive and special schools believe that the special school teacher must differ from the secondary school teacher both in terms of their work methods and in terms of the personal and pedagogical qualities. In the opinion of the pedagogues who participated in the research, the following qualities are the most important in pedagogues working with children with special needs: patience; positive attitude towards the children with special needs; regard for the child’s abilities; respectful behaviour with their students; self-control; ability to listen; humanity; etc.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8392
Updated:
2018-12-20 22:57:45
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: