Nepakeliama homo consumens būties lengvybė: M. Heideggerio filosofinė perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepakeliama homo consumens būties lengvybė: M. Heideggerio filosofinė perspektyva
Alternative Title:
Unbearable lightness of homo consumens: Heideggerian philosophical perspective
In the Journal:
Logos (Vilnius) . 2019, 98, p. 23-36
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Heideggeris; Homo consumens; Das Man; Egzistencija; Būtis
EN
Heidegger; Homo consumens; Das Man; Existence; Being
Summary / Abstract:

LTTekste analizuojama šiandieninio žmogaus – homo consumens – egzistencija heidegeriškajame būties kontekste. Aiškinamasi, kodėl šiam žmogui, apsvaigusiam nuo malonumų čia-ir-dabar, vertėtų kelti būties, autentikos klausimus. Teigiama, kad tai integraliai kyla iš pačios vartotojo būklės – nepakeliamos homo consumens būties lengvybės. Išryškinama vartotojiškumo ideologijai būdinga sinoptinė prievarta. Parodoma, kad tokios ideologijos užhipnotizuotas žmogus egzistuoja das Man vidutinybės plotmėje, užsimiršdamas pasauliškume, šnekalų, smalsulio modusuose. Pabrėžiama postmetafizinė M. Heideggerio būties samprata – tokia dinamiška būties filosofija lengviau siejama su vartotojiškumo dinamika. Analizuojamas būties mirties link iššūkis vartotojiškame kontekste. Heidegeriškasis judėjimas prie būties prošvaisčių atskleidžiamas kaip priešingas vartotojiškam judėjimui nepasitenkinimo ir vilties ratu. Parodomos pastangos priešintis vartotojiškai būties lengvybei aptariant ne tik filosofų, bet ir įvairių vartotojiškumo ideologijos plyšius atveriančių menininkų darbus. [Iš leidinio]

ENText analyzes contemporary homo consumens existence in the context of Heideggerian being. The author asks why such a human being, who is dizzy from pleasure here-and-now, should raise the questions about authenticity of existence. Such questions integrally stem out of the condition of unbearable lightness of a homo consumens. The article highlights synoptic coercion. When a human is hypnotized by a such ideology, he exists as das Man in the domain of a mediocrity, forgetting himself in the world of talkativeness and curiosity. The author underlines post-metaphysical conception of M. Heidegger – such a dynamic philosophy of Being allows itself to be connected with the dynamics of consumption. The challenge of being towards death in the context of consumption is highlighted. Heideggerian movement towards the dis-closedness of Being is revealed as the one in opposition to the movement of consumeristic never ending satisfaction. The effort to resist to the lightness of being is discussed in terms of openings that we find not only in the works of philosophers, but also in the art works. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83877
Updated:
2020-07-28 20:26:07
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: