"Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys" - dr. Elvydos Martišauskienės apginto habilitacinio darbo tema. : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys" - dr. Elvydos Martišauskienės apginto habilitacinio darbo tema: recenzija
Alternative Title:
"Teenage spirituality as pedagogical phenomenon” – topic of thesis of Dr. Elvyra Martišauskienė
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 67, p. 122-123
Recenzuojama knyga: Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys / Elvyra Martišauskienė. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003
Keywords:
LT
Elvyra Martišauskienė. Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje įvertinamas E. Martišauskienės habilitacinio darbo teorinis ir praktinis reikšmingumas. Ginamo darbo prasmingumo, gilumo ir patikimumo ištakas prof. L. Jovaiša mato pačios autorės asmenyje. Straipsnyje apibūdinamos prof.habil.dr.B. Bitino, prof. L. Jovaišos, prof. V. Aramavičiūtės, prof.dr.Jonas Račkausko habilitacinio darbo įvertinimas. Apibendrinant mokslininkų atsiliepimus apie doc. E. Martišauskienės habilitacinį darbą „Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys“ pagrįstai galima teigti, kad edukologijos mokslas praturtintas dvasingumo ugdymo teorijos.

ENThe article evaluates theoretical and practical significance of the thesis of Elvyra Martišauskienė. Prof. L. Jovaiša noted the origin of meaning, depth and reliability in the personality of the author. The article describes the evaluation made by Prof. Habil. Dr .B. Bitinas, Prof. L. Jovaiša, Prof. V. Aramavičiūtė and Prof. Dr. J. Račkauskas. A summary of scientists’ reviews of E. Martišauskienė’s thesis “Teenage Spirituality as Pedagogical Phenomenon” suggests that the education science has been supplemented by theory of spiritual education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Būsimųjų muzikos pedagogų nuostatos meninio ir dvasinio ugdymo atžvilgiu / Remigijus Vitkauskas, Zenonas Rinkevičius. Pedagogika. 2007, 85, p. 129-134.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8384
Updated:
2018-12-17 11:09:57
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: