Development of Vilnius creative industries by promoting clustering

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of Vilnius creative industries by promoting clustering
Alternative Title:
Vilniaus kūrybinių industrijų plėtojimas, skatinant klasterizaciją
In the Journal:
Transformations in business & economics . 2012, vol. 11, no. 2 (26), p. 162-179
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Inovacijos; Klasterizacija; Klasterizaciją; Kūrybinės industrijos; Kūrybiškumo skatinimas; Lietuva
EN
Clustering; Creative industries; Innovation; Lithuania; Promotion of creativity
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra nagrinėjamos Vilnius kūrybinių industrijų (KI) sektoriaus plėtojimo galimybės skatinant įmonių klasterizaciją bei sukuriant palankias sąlygas kūrybiškumui reikštis. Aptariama kūrybinių industrijų įmonių atranka naudojant ekonominių veiklų rūšių klasifikatorių (EVRK). Remiantis LR Statistikos departamento ir atliktų apklausų duomenimis vertinamas KI įmonių teritorinis pasiskirstymas, jų ekonominis Potencialas vidinėje ir tarptautinėse rinkose, priežastys stabdančios įmonių ir organizacijų bendradarbiavimą. Straipsnyje sugrupuojamos ir išryškinamos KI sektoriaus plėtros probleminės sritys, pateikiamos rekomendacijos Vilniaus miesto kūrybinių industrijų ilgalaikiai plėtrai paskatinti. [Iš leidinio]

ENThis article studies the feasibility of Vilnius creative industry (Cl) sector development by promoting enterprise clustering and creating favourable conditions for the expression of creativity. It discusses the selection of creative industry enterprises using the Classification of Economic Activities (NACE). Spatial distribution of Cl enterprises, their economic potential in the domestic and international market and reasons impeding cooperation between enterprises and organisations were assessed on the basis of data provided by Statistics Lithuania and surveys. The article groups and highlights the problem areas of Cl sector development and provides recommendations on the promotion of longterm development of Vilnius city creative industries. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Clusters as a tool for national development / Robertas Jucevičius, Jolanta Stankevičiūtė. Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 2 (44), p. 37-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83767
Updated:
2020-07-28 20:31:11
Metrics:
Views: 8
Export: