Vytauto Kubiliaus monografijos apie lietuvių rašytojus ("gyvenimas ir kūryba"): transformuoto žanro ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Kubiliaus monografijos apie lietuvių rašytojus ("gyvenimas ir kūryba"): transformuoto žanro ypatumai
Alternative Title:
Monographs by Vytautas Kubilius about Lithuanian writers ("life and work"): peculiarities of the genre transformation
In the Journal:
Colloquia. 2006, 17, p. 55-68
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Lietuvių literatūros tyrimai; Monografijos.
EN
Criticism of Lithuanian literature; Vytautas Kubilius; Monograph.
Summary / Abstract:

LTVytautas Kubilius anksčiausiai iš lietuvių literatūrologų yra pasinaudojęs modernia modeliavimo metodologija bei jos teikiamomis galimybėmis ir sukūręs laisvesnį, problemiškesnį novatoriškos monografijos modelį. Kubiliaus monografijos tebedaro didelį įspūdį, liudija šio žanro patrauklumą ir reikalingumą. Kubiliaus meistrystės paslaptis – aukšto lygio profesionalumas: estetinės vertės jutimas ir mokėjimas ją nusakyti, ypatingas atidumas faktografijai (medžiaga rūpestingai surinkta iš archyvų, iš senos periodikos, iš liudininkų pasakojimų, net iš studentų darbų) ir reto įspūdingumo platūs – istoriniai, socialiniai, kultūriniai, literatūros dėsningumų, europinių įtakų, paralelių, analogijų ir kt. – kontekstai. Modeliavimas leidžia žvelgti į objektą sistemos lygmeniu, atverti reiškinių bei procesų erdvę, nuo konkretumo eiti prie didesnio apibendrinimo ir visa jungti į loginę visumą, tad mokslininko erudicija, erdvus mąstymas ir gerai pagrįstas argumentavimas labai pasitarnauja lipdomo modelio patikimumui – atskleidžia nagrinėjamo kūrėjo talento savitumą, jo reikšmę ir įnašą į lietuvių literatūrą. Kubiliui būdingas išskirtinis išradingumas ir kūrybingumas. Jo mokslo veikaluose – spontaniškas estetinis išgyvenimas, polėkis, minties aistra. Kiekvienu atveju kitokia koncepcija ir kitoks kalbėjimo tonas. Bendra nebent tai, kad monografijos vaizdingos, jos anaiptol ne grynai profesionalios, o puikiai tinkančios visiems literatūra besidomintiems. Monografija apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą visad buvo labiausiai skaitomas ir plačiausias mases pasiekiantis literatūrologijos žanras. [Iš leidinio]

ENPrior to other Lithuanian literaturologists, Vytautas Kubilius has made use of the modern modeling methodology and its advantages and created a more flexible and problematic model of innovative monograph. Kubilius’ monographs have still been making a great impression and witnessing the attractiveness and necessity of this genre. The secret of Kubilius’ mastery rests in a high-level professionalism, i.e. a sense of esthetic value and ability to express it, particular attention to factography (thoughtfully collected material from the archives, old periodicals, witnesses’ stories and even students’ works) and broad and exclusively impressive historical, social, cultural as well as contexts related with literary consistencies, European impacts, parallels and analogies. Modeling provides a possibility to look at the object at a systemic level, to open the space of phenomena and processes, to proceed from concreteness to a greater generalization and to combine all of this to the logical entirety, thus academic erudition, spacious thought and well-grounded argument make a solid contribution to the reliability of the model – reveal the peculiarity of the talent of the author under analysis and his significance and contribution to the Lithuanian literature. Kubilius is distinguished for his exclusive resourcefulness and creativeness. His academic works are characterized by spontaneous esthetic experience, flight and passion of thought.

ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8376
Updated:
2018-12-17 11:50:38
Metrics:
Views: 3
Export: