Vytauto Kubiliaus "XX amžiaus literatūros" recepcija: ginčas dėl literatūros, istorijos ir kritiko

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Kubiliaus "XX amžiaus literatūros" recepcija: ginčas dėl literatūros, istorijos ir kritiko
Alternative Title:
The Reception of Vytautas Kubilius’ "Literature of the 20th Century”: disputes over literature, history and the critic
In the Journal:
Colloquia. 2006, 17, p. 81-96
Keywords:
LT
Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama polemika, kilusi išleidus Vytauto Kubiliaus knygą XX amžiaus literatūra (1995). Aptariamos pagrindinės ginčo temos, formos ir siužetas, dalyvių požiūriai bei profesinė, institucinė ir generacinė priklausomybė, nuomonių argumentai ir retorika. Atsiliepimų gausa liudijo Kubiliui pripažintą svarbą ir įtakingumą, tačiau kartu išryškino egzistavusias prieštaras dėl literatūros sampratos (meninis darinys, visuomeninis reiškinys, estetinės/socialinės/politinės funkcijos), jos raidos (vientisas ar daugiašakis procesas), mokslo darbams keliamų lūkesčių (vienareikšmiškai „objektyvus“ ar subjektyviai autorinis, sovietinis vs vakarietiškas; pirmenybė estetikai ar atida socialumui). Ginčas atskleidė ypatingą jautrumą sovietmečio lietuvių literatūros interpretacijoms ir problemišką posovietinio kritiko vietą. Straipsnyje polemika pratęsiama svarstant, kaip Kubiliaus literatūros istorija galėtų būti skaitoma praėjus dešimtmečiui, kaip šiandienių tyrimų linkmės leistų kitaip vertinti anuomet diskutuotą jo dėmesį istoriniams kontekstams ir ideologiniams aspektams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Literatūros istorija; Literatūra; Polemika; Vytautas Kubilius; Literary history; 20th century literature; Polemic.

ENThe paper examines a polemic that rose after the publishing of Vytautas Kubilius' book 20th Century Literature in 1995: the main topics, forms, and development; the positions and professional, institutional, and generation dependence of its participants, their arguments and rhetoric. The number and fervour of reviews was evidence of the importance and influence attached to Kubilius' work, but at the same time it highlighted different approaches to literature (an artistic composition or a social phenomenon performing aesthetic, social and political functions), its historic process (homogeneous or multiplex), expectations of literary studies (uncompromisingly objective or subjective, Soviet vs Western, with priorities given to aesthetics or attention to social functions). The polemic displayed a particular sensitivity to various interpretations of Lithuanian literature of the Soviet period and the problematic place of the post-Soviet critic. The paper also considers the way the history of literature written by Kubilius could be read and interpreted after a decade of its publication, especially the possibility of a different estimation of his attention to historical contexts and ideological aspects in the perspective of contemporary literary studies. [From the publication]

ISSN:
1822-3737
Related Publications:
Some comments on the changes, contradictions and connections of literary theories in Lithuania / Aušra Jurgutienė. Interlitteraria. 2020, Vol. 25, no. 1, p. 41-51.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8374
Updated:
2018-12-17 11:50:37
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: